Välkommen till Omvårdnadsmagsinet

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och utvecklingsarbete.

Vi presenterar också spännande exempel på sjuksköterskors kliniska arbete. Tidskriften går ut till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar. Det är också möjligt att prenumerera på tidningen.