Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true
 1. 19 november 2021 | Nyheter

  Vill du vidareutbilda dig inom reumatologisk omvårdnad?

  Vidareutbildning för sjuksköterskor inom reumatologi kan vara möjlig under 2023

 2. 06 november 2021 | Nyheter

  Omvårdnad i SRQ

 3. 24 oktober 2021 | Nyheter

  Riktlinje vid telefonrådgivning

  Judit Svensson och Snezana Eric Tesic delar med sig av sin riktlinje som de utarbetat för strukturerad telefonrådgivning för personer med reumatisk sjukdom. Klicka här för att komma till riktlinjen Tack Judit och Snezana

 4. 24 oktober 2021 | Nyheter

  Nya webenarium om personcentrerad vård

  Den 9 december respektive 20 januari 2022 presenteras förbättringsarbeten

 5. 23 september 2021 | Nyheter

  Nu finns det nya artiklar att läsa

  Nu presenterar vi två nya artiklar. Den ena artikeln tar upp skillnaden mellan personcentrerad och patientcentrerad vård. Den andra artikeln är en interventionsstudie som undersöker följsamhet till behandling Klicka här för att komma till sidan om artiklar

 6. 22 september 2021 | Nyheter

  Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 8 - 9 mars 2022

  Välkommen att skicka in bidrag som Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 8 - 9 mars 2022 , Munchenbryggeriet Stockholm Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa ".

 7. 24 augusti 2021 | Nyheter

  Årets reumasjuksköterska 2021

  Under 2020 fick alla medlemmar kämpa hårt pga rådande pandemi därför utses alla medlemmar i FRS utses till årets Reumasjuksköterska

 8. 18 augusti 2021 | Nyheter

  Reumadagarna 2021

  Årets reumadagar äger rum den 16-17 september.

 9. 24 maj 2021 | Nyheter

  Nyheter från styrelsen

  Christina har sammanfattat nyheter från senaste årsmötet och styrelsemötet som hölls i maj.

 10. 20 maj 2021 | Nyheter

  Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

 11. 18 april 2021 | Nyheter

  Föreläsning om personcentrerad vård

  Den 20 maj föreläser Valentina Bala om personcentreradvård. För att läsa mer klicka här

 12. 13 februari 2021 | Nyheter

  Stipendiater sökes till FRS stipendium

  ” FRS stipendium om 50. 000 kr i samarbete med Novartis för utvecklande av vården av reumatiskt sjuka patienter”  

 13. 08 februari 2021 | Nyheter

  Reumatikerförbundet utlyser stipendium

  Reumatikerförbundet utlyser två stipendium

 14. 02 februari 2021 | Nyheter

  Nyheter från styrelsen

  Under fliken nyhetsbrev från styrelsen så uppdaterar vi vad arbetar med just nu

 15. 02 februari 2021 | Nyheter

  Minska stillasittande

  Nu har vi lagt upp länk till en ny artikel

 16. 20 januari 2021 | Nyheter

  Årets reumasjuksköterska

  Nu är det dags att nominera årets reumasjuksköterska

 17. 20 januari 2021 | Nyheter

  Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2021

  Medlemsavgiften är 250kr I medlemsavgiften ingår fritt inträde till utbildningsdagarna och möjlighet att söka stipendium. Betala in på bankgiro 200-5510 eller Pg 493 98 07-6 Var noga med att ange ditt namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS. Maila till: reuma.sverige@gmail. Vill du läsa mer om FRS klicka här

 18. 15 november 2020 | Nyheter

  Nu finns nya spännande artiklar upplagda

  Nu har vi lagt upp två nya artiklar. En artikel utvärderar en yoga baserad intervention. Den andra artikeln är en kvalitativ multicenter studie beskriver förväntningar på behandling hos patienter med tidig artrit.   Klicka här för att komma till artiklarna

 19. 15 november 2020 | Nyheter

  Ny styrelse

  På årsmötet 2020-11-12 valdes en ny styrelse.

 20. 10 november 2020 | Nyheter

  FRS och Novartis yrkesförkovrande stipendium

  FRS har, i samarbete med Novartis, valt ut Anna Vermé som mottagare av 2020 års stipendium för att stödja projektet Att implementera och utvärdera sjuksköterskeledd transitionsmottagning inom barnreumatologi.