Om FRS

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS) är öppen för sjuksköterskor som är verksamma inom eller intresserade av reumatologi och omvårdnad för barn och vuxna.

Föreningen skapades 1985 för att främja forskning, ubildning och samarbete inom reumatologisk omvårdnad. Vi har idag ca 150 medlemmar.

Bli medlem

Att bli medlem kostar 250 kr. I medlemsavgiften ingår fritt inträde till utbildningsdagarna och möjlighet att söka stipendium.

Betala in på bankgiro 200-5510 eller Pg 493 98 07-6. Var noga med att ange ditt namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS.

Maila till: reuma.sverige@gmail.com

Senast publicerad: