Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Ny läkemedels-föreskrift hotar patientsäkerheten

Svensk sjuksköterskeförening kommenterar med stor oro de nya förskrifterna för läkemedelshantering där Socialstyrelsen nu tillåter att det inom slutenvården ska vara möjligt att delegera hantering av läkemedel.

Läs debattartikeln i Dagens Medicin

Projektet Levnadsvanor under 2017

Svensk sjuksköterskeförening har för år 2017 tilldelats två miljoner kronor i statsbidrag för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder för bättre vård vid kroniska sjukdomar. Projektmedel år 2017 ska användas till fem delprojekt.

Levnadsvanor
Bild på logotyp för levnadsvaneprojektet

Vart är vi på väg?

Om politikerna förstår vad en legitimerad sjuksköterska i Sverige har för kunskaper borde de sluta med alternativa lösningar och istället säkerställa att det är möjligt att bedriva en säker och god omvårdnad.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2017
Bild på Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Ett viktigt stöd

Det är Svensk sjuksköterskeförenings förhoppning att kompetens-beskrivningen kommer att bidra till att den legitimerade sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som krävs för att möta patientens behov och kunna leda och utveckla omvårdnad.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2017
Bild på omvårdnadsmagasinet

Ledigt jobb som husföreståndare

Svensk sjuksköterskeförening söker husföreståndare på heltid, med start den 18 september 2017. Som husföreståndare kommer du bland annat förvalta Svensk sjuksköterske-förenings fastigheter i Stockholm, begära in offerter och ha kontakt med externa leverantörer i enighet med föreningens miljöpolicy.

Sök tjänsten som husföreståndare
Bild på Sjuksköterskornas hus

Ansökan till 2017 års doktorandstipendium är öppen

Nu kan du söka Svensk sjuksköterske-förenings doktorandstipendium. Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Läs mer om stipendiet
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings logotyp

Nikola lanserar webbutbildning för bättre katetervård

Kateterfakta.nu samlar information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå och svarar på vanliga frågor. Arbetet har skett med projektmedel från regeringssatsningen "Bättre vård vid kroniska sjukdomar" i samarbete med bland andra Svensk Sjuksköterskeförening.

Läs mer på Kateterfakta.nu
Bild från tjänsten Kateterfakta.nu

Nomineringar inför föreningsstämman

Nu är det dags att skicka in nomineringar till val av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse och revisorer inför föreningsstämman 2017. Sista nomineringsdag är 28 april.

Nomineringar inför föreningsstämman
Bild på Sjuksköterskornas hus

Publikationer

 • Bild på kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  3 april 2017
  Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vård-verksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.
  Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi
 • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska inom akutsjukvård

  Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård

  13 mars 2017
  Kompetensbeskrivning sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård skildrar den unika kompetens som krävs inom akutsjukvården med korta vårdtider där en stor mängd information överförs mellan olika vårdgivare.
  Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  1 mars 2017
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.
  Värdegrund för omvårdnad
 • Omslag Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

  Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

  22 februari 2017
  Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.
  Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  22 februari 2017
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  22 februari 2017
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.
  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids. Vi stödjer insamlingen som är ett internationellt kollegialt stöd mellan sjuksköterskor.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Fritidsstugor i Huså

I den unika lilla fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar rekreation och vila i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa