Svensk sjuksköterskeförening omvårdnad för sjuksköterskor
Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskedagarna 2018 äger rum i Stockholm 20–21 november. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning. Nu är anmälan öppen och program finns tillgängligt för nedladdning.

Sjuksköterskedagarna 2018
Bild på Sjuksköterskedagarnas logotyp

Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet

Den 12 maj är Internationella sjuksköterskedagen. Den firas över hela världen. Årets budskap är att sjuksköterskans röst och ledarskap är nödvändig för allas rätt till vård. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet.

Se filmen om vikten av sjuksköterskans röst och ledarskap
Bild: Internationella sjuksköterskedagen

Nu kommer vi till Sundsvall och Falun

Vår kommunikationsinsats Svensk sjukvård behöver omvårdnad fortsätter i augusti till nya destinationer Sundsvall den 28 augusti och Falun den 30 augusti. Läs mer om turnén på omvårdnad.se

Läs mer på omvårdnad.se
Bild på emblemet

Personuppgiftspolicy

Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) är svenk lag från och den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter
Text GDPR, Dataskyddsförordningen

Vården är en av valets viktigaste frågor

Svensk sjukvård står inför mycket stora utmaningar. För politikerna blir det avgörande att trovärdigt kunna visa väljarna hur sjukvårdskrisen ska lösas och det kan vi sjuksköterskor hjälpa till med, skriver Ami Hommel.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2018
Bild på Ami Hommel

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM
Foto på Ami Hommel och Oili Dahl

Publikationer

 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  2 juli 2018
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.
  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation
 • Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  20 juni 2018
  Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.
  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  19 juni 2018
  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för ...
  Omvårdnad - en fråga om liv och död
 • Bild på omslag till Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

  Sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

  25 maj 2018
  Syftet med denna kompetensbeskrivning är att på nationell nivå klargöra rehabiliteringssjuksköterskans kompetensområde efter genomförd specialistutbildning och därigenom bidra till en god och säker rehabilitering.
  Sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  20 april 2018
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • Bild på publikationen

  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

  10 april 2018
  Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.
  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  9 april 2018
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
 • Bild på publikationen

  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

  21 mars 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2018

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund