Ny internationell organisation

ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO).

Ny svensk sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

Var med på föreningsstämman 2019

Du som är medlem i Svensk sjuksköterskeförening har möjlighet att påverka föreningens framtid och kan genom lottning vinna en plats att delta som ledamot på föreningsstämman den 11 juni 2019 i Stockholm!

Anmäl dig till lottningen av platser

Läs artikeln i UNT

läs Ami Hommel och Oili Dahls kommentar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.

Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

Lämna in abstrakt till VFU 2019

Lämna in abstrakt till årets VFU-konferens som äger rum i Uppsala. Temat för konferensen är: Reflekterande VFU - allas ansvar kopplat till verksamhetsförlagd utbildning på grund- och avancerad nivå. Sista dag för inlämning av abstrakt är den första mars 2019.

Mer om hur du lämnar in abstrakt
VFU-konferens abstrakt 2019

Vi söker kanslichef, 100%

Vi söker dig som är leg sjuksköterska med lägst magisterexamen och erfarenhet av att vara chef. Chefs- eller ledarskapsutbildning är meriterande likaså tidigare erfarenhet att arbeta i ideell förening.

Svensk sjuksköterskeförening söker kanslichef 100%

Gör om utredningen om specialistsjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning.

Läs artikeln om utredningen
Ordförande Ami Hommel & Sineva Ribeiro

Nursing Now Sweden lanserades på Sjuksköterskedagarna

I samband med Sjuksköterskedagarna lanserade Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.

Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

Följ patientens vitala parametrar

Svensk sjuksköterskeförening har medverkat i översättningen av systemet och även ställt oss bakom systemet för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Följ patientens vitala parametrar

Publikationer

 • Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad

  6 februari 2019
  Patienter med kärlsjukdom har ofta en komplex sjukdomsbild med en generell aterosklerossjukdom och hög samsjuklighet. Dessa patienter bör förutom kärlkirurgisk och farmakologisk behandling även erbjudas råd och utbildning om livsstilsförändring.
  Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad
 • Omslag Jämlik vård och hälsa i den nära vården - goda exempel

  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

  31 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa - goda exempel
 • Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

  21 januari 2019
  Föreningen Nikola nätverk har i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion.
  Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion
 • Bild på publikationen "Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes"

  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

  10 december 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes
 • Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

  7 december 2018
  I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienters och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.
  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  6 december 2018
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  16 november 2018
  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.
  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  15 november 2018
  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för ...
  Omvårdnad - en fråga om liv och död

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2019

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund