Staten ska reglera specialistutbildningarna

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet anser att specialistutbildningarna måste utgå ifrån patienternas och sjuksköterskornas behov och inte arbetsgivarens intressen. Läs mer om åsikterna kring utredningen "Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter".

Läs artikeln (extern länk)
Foto Tomas Södergren

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård.

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

Ny rapport om alkoholens effekter på äldre

En ny rapport från CERA vid Göteborgs universitet, IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet och Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar.

Ny rapport om alkoholens effekter på äldre

Remissvar Framtidens specialistsjuksköterska

Framtidens hälso-och sjukvård måste kännetecknas av hög kompetens när det gäller omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening vidhåller att specialistutbildning på avancerad nivå även fortsättningsvis ska leda till en yrkesexamen och en generell magister-/masterexamen.

Remissvar Framtidens specialistsjuksköterska

Ny internationell organisation

ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO).

Ny svensk sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

Läs artikeln i UNT

läs Ami Hommel och Oili Dahls kommentar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.

Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

Följ patientens vitala parametrar

Svensk sjuksköterskeförening har medverkat i översättningen av systemet och även ställt oss bakom systemet för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Följ patientens vitala parametrar

Gör om utredningen om specialistsjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning.

Läs artikeln om utredningen
Ordförande Ami Hommel & Sineva Ribeiro

Publikationer

 • Bild på omslag Broscher i svensk sjukvård

  Broscher i svensk sjukvård

  22 mars 2019
  Kurt Kaijser berättar om sjuksköterskebroschernas historia fram till 1985, presenterade med färgbilder och text. 64 sidor.
  Broscher i svensk sjukvård
 • Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

  13 mars 2019
  I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienters och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.
  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa
 • Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

  11 mars 2019
  Kärnkompetensen personcentrerad vård är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund.
  Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  8 mars 2019
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
 • Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad

  6 februari 2019
  Patienter med kärlsjukdom har ofta en komplex sjukdomsbild med en generell aterosklerossjukdom och hög samsjuklighet. Dessa patienter bör förutom kärlkirurgisk och farmakologisk behandling även erbjudas råd och utbildning om livsstilsförändring.
  Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad
 • Omslag Jämlik vård och hälsa i den nära vården - goda exempel

  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

  31 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa - goda exempel
 • Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

  21 januari 2019
  Föreningen Nikola nätverk har i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion.
  Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion
 • Bild på publikationen "Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes"

  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

  10 december 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterskor

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2019

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund