Sheila Tlou föreläser på Sjuksköterskedagarna 2018

Följ patientens vitala parametrar

Svensk sjuksköterskeförening har medverkat i översättningen av systemet och även ställt oss bakom systemet för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Följ patientens vitala parametrar

Nursing Now Sweden lanserades på Sjuksköterskedagarna

I samband med Sjuksköterskedagarna lanserade Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.

Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

Omvårdnadsforskning om patienttransporter belönas

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktoranden och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

God och nära vård

Svensk sjuksköterskeförening anser att en primärvårdsreform mer tydligt behöver ta sitt avstamp i den personcentrerade vården och befolkningens behov.

God och nära vård

Svensk sjukvård behöver omvårdnad

När du blir medlem i Svensk sjuksköterskeförening får du möjlighet att påverka sjuksköterskeprofessionens utveckling.

Medlemsansökan

Gör om utredningen om specialistsjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning.

Läs artikeln om utredningen
Ordförande Ami Hommel & Sineva Ribeiro

Marie Chenik får Smers etikpris 2018

Marie Chenik får Statens medicinsk-etiska råds (Smers) etikpris 2018 för sina betydande insatser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet i hälso- och sjukvården samt informera och stödja dess personal. Marie Chenik var ledamot i Sjuksköterskornas etiska råd mellan 2003 och 2006. Svensk sjuksköterskeförening och gratulerar en värdig vinnare.

Läs mer om pristagaren och priset på Smers hemsida
Text: Smer Etikpris 2018

Debatten om Lilla Erstagården

Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.

Debatten om Lilla Erstagården
Sjuksköterskornas etiska hjärta

Publikationer

 • Bild på publikationen "Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes"

  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

  10 december 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes
 • Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

  7 december 2018
  I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienters och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.
  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  6 december 2018
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  16 november 2018
  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.
  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  15 november 2018
  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för ...
  Omvårdnad - en fråga om liv och död
 • Bild på omslaget till Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.
  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling
 • Bild på publikationen Ledtal för diabetessjuksköterskor

  Ledtal för diabetessjuksköterskor

  15 november 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening utarbetat så kallade ledtal.
  Ledtal för diabetessjuksköterskor
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  26 september 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

  18 september 2018
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  20 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  2 juli 2018
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.
  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation
 • Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  20 juni 2018
  Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.
  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnad.se

Vår kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 5, 2018

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund