Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Kommunikationsinsats för god omvårdnad

Våren 2018 sjösätter Svensk sjuksköterskeförening ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” – en kommunikationsinsats som sträcker sig fram till föreningsstämman 2019.

Läs mer på omvårdnad.se
Bild på emblemet

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM
Foto på Ami Hommel och Oili Dahl

Levnadsvanor och hälsofrämjande omvårdnad

Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor grundar sig i en personcentrerad dialog med målet att främja personens upplevda hälsa.

Ta del av publikationer om hälsofrämjande omvårdnad
Bild på publikationer om hälsofrämjande omvårdnad

Svensk sjukvård behöver omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening står i startgroparna för en stor och långsiktig kommunikationsinsats med namnet ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”. Budskapet är att god vård kräver hög omvårdnadskompetens.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2018
Bild på Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2018

Troll är oftast trevliga i sagor

Under de senaste åren har vi läst mycket om nättroll i medierna och de är sällan snälla. Det finns andra troll på de sociala medierna som sprider felaktig information, exempelvis om vaccinationer, skriver Ami Hommel.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2018
Bild på Ami Hommel

Rapport från Nikolaprojektet

Svensk sjuksköterskeförening beviljades förra året 265 000 kronor av Socialstyrelsen för projektet Implementering och spridning av kateterfakta.nu som är ett webbaserat utbildningsmaterial om urinkatetrar.

Rapport från Nikolaprojektet
Bild från kateterfakta.nu

Publikationer

 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  13 februari 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga på liv och död

  9 februari 2018
  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för ...
  Omvårdnad - en fråga på liv och död
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  2 februari 2018
  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.
  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  22 januari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.
  Värdegrund för omvårdnad
 • Bild på publikationen Reaktion 11

  Om att minska risken för undernäring

  19 december 2017
  Sjuksköterskan inom vård och omsorg har en central roll i teamet när det gäller att stödja personers möjligheter att äta och dricka. Om detta kan du läsa i Svensk sjuksköterskeförenings kunskapsunderlag för att minska risken för undernäring, särskilt hos äldre personer.
  Om att minska risken för undernäring
 • Bild på framsidan av publikationen

  Teamets kommunikation inom vård och omsorg

  6 december 2017
  Kommunikation är mer än ett sätt att sända och ta emot information. Alla parter som är inblandade i kommunikationen har egna erfarenheter, referenser och tolkningar som påverkar kommunikationsprocessen.
  Teamets kommunikation inom vård och omsorg
 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  6 december 2017
  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.
  Omvårdnad - forskning och framtid
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  6 december 2017
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2018

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund