Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

VFU-konferens i Stockholm ur ett studentperspektiv

Saga Wahlström, årets Queen Silvia Nursing Award-stipendiat, deltog som en del i stipendiet vid VFU-konferensen 2017. Saga anser att peer learning är något man kan satsa mer på under den verksamhetsförlagda utbildningen.

VFU-konferens i Stockholm ur ett studentperspektiv
Foto från VFU-konferens 2017

Svensk sjuksköterske-förening svarar Hans Karlsson och SKL

Svensk sjuksköterskeförening är bekymrade över hur en hög chef på SKL kan gå ut och säga att det är en framgångsrik utveckling att ersätta sjuksköterskorna med lägre kompetens. Det går stick i stäv med all forskning.

Läs artikeln i Dagens Medicin
Foto på Ami Hommel

VFU-konferens 2017 - Vi gjorde det!

Under VFU-konferensen samlade vi in 29 500 kronor till Girl Child Education Fund. Ett fantastiskt resultat som vi nu kan lämna över till fonden för föräldralösa flickors utbildning, där det kommer göra stor nytta.

Lärande med studenten i centrum
Foto på insamling till Girl Child Education Fund under VFU-konferens 2017

Undersköterska kan inte bli ett legitimerat yrke

Undersköterskor har en självklar och nödvändig roll i vården av äldre personer, men de kan inte arbeta ensamma. Utbildningen till undersköterska uppfyller inte kraven för legitimation.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2017
Bild på Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2017

Hm, hur tänkte han nu?

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på SKL, skriver att färre drabbas av vårdskador. Fantastiskt tycker de flesta som läser texten, men jag tror många som arbetar kliniskt är undrande.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2017

WHO återinför Chief Nursing Officer

Den 12 oktober utsågs Elizabeth Iro till Chief Nursing Officer vid Världshälsoorganisationen (WHO). Något som International Council of Nurses (ICN) har arbetat för länge, då sjuksköterskor inom WHO minskat kraftigt under det senaste decenniet.

WHO återinför Chief Nursing Officer
Bild på WHO:s logotyp

Pressmeddelanden

 • Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas

  20 oktober 2017
  Karuna Dahlberg tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorand-stipendium på 107 000 kronor för sin forskning om stöd till patienter som genomgått dagkirurgi.
  Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas

Publikationer

 • Bild på framsidan av publikationen

  Teamets kommunikation inom vård och omsorg

  6 december 2017
  Kommunikation är mer än ett sätt att sända och ta emot information. Alla parter som är inblandade i kommunikationen har egna erfarenheter, referenser och tolkningar som påverkar kommunikationsprocessen.
  Teamets kommunikation inom vård och omsorg
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  6 december 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  6 december 2017
  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.
  Omvårdnad - forskning och framtid
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  6 december 2017
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  6 december 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  6 december 2017
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 5, 2017

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids. Vi stödjer insamlingen som är ett internationellt kollegialt stöd mellan sjuksköterskor.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund