Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Magnetmodellen ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet

Magnetmodell utgår inte från NPM (New Public Management), utan den utgår från en helhetssyn på patienten och syftar till att det ska finnas hög omvårdnadskompetens nära patienten.

Svar på debattartikeln om Magnetmodellen i ETC
Foto på Oili Dahl, Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening och Magnetmodellen

Åldersbestämning av asylsökande – lägg ned och gör om!

Svensk sjuksköterskeförening är kritiska till åldersbedömningar av asylsökande då de nuvarande metoderna saknar tillräcklig vetenskaplig evidens för att vara tillförlitliga samt de etiska dilemman som uppstår på grund av denna osäkerhet.

Åldersbestämning av asylsökande
Foto på Ami Hommel

Rebecca Eriksson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

Rebecca Eriksson, från Röda Korsets högskola, får årets Queen Silvia Nursing Award. Hon tilldelas stipendiet för sin idé om en eltandborste som är anpassad för demenssjuka genom ergonomisk design och en elektronisk påminnelsefunktion.

Läs mer om årets stipendiat
Foto av Rebecca Eriksson Queen Silvia Nursing Award-spipendiat 2017

Ledigt jobb som handläggare

Svensk sjuksköterskeförening söker en sakkunnig inom forsknings- och eHälsofrågor. Tjänsten innebär att bidra till den strategiska utvecklingen av föreningens viktiga frågor med särskilt fokus på forskningsfrågorna samt eHälsofrågor.

Sök tjänsten som handläggare
Bild på Sjuksköterskornas hus

Utveckling kräver insatser

Utbildning kräver också insatser, både för dem som studerar och av dem som undervisar. Under hösten har jag vid flera tillfällen haft nöjet att möta studenter på masternivå som examinerats. Tufft, svårt, säger de, men är så belåtna när de lyckats.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2017

Sjuksköterskan måste få leda omvårdnaden

För att kunna påvisa ett mätbart resultat av ett utvecklande ledarskap för omvårdnad krävs att sjuksköterskors insatser värderas samt att de har chefens stöd i sitt arbete.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2017
Bild på Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2017

Publikationer

 • Bild på publikationen Reaktion 11

  Om att minska risken för undernäring

  19 december 2017
  Sjuksköterskan inom vård och omsorg har en central roll i teamet när det gäller att stödja personers möjligheter att äta och dricka. Om detta kan du läsa i Svensk sjuksköterskeförenings kunskapsunderlag för att minska risken för undernäring, särskilt hos äldre personer.
  Om att minska risken för undernäring
 • Bild på framsidan av publikationen

  Teamets kommunikation inom vård och omsorg

  6 december 2017
  Kommunikation är mer än ett sätt att sända och ta emot information. Alla parter som är inblandade i kommunikationen har egna erfarenheter, referenser och tolkningar som påverkar kommunikationsprocessen.
  Teamets kommunikation inom vård och omsorg
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  6 december 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  6 december 2017
  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.
  Omvårdnad - forskning och framtid
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  6 december 2017
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  6 december 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  6 december 2017
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  31 augusti 2017
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.
  Värdegrund för omvårdnad
 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  30 augusti 2017
  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.
  Säker vård

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 5, 2017

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund