Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Ordning och reda i välfärden

I Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Finansdepartementet tillstyrker föreningen att offentliga medel ska användas till den verksamhet de är avsedda för i till exempel hälso-/ sjukvård och äldreomsorg.

Läs remissvaret
Bild på sjuksköterskor, foto av Torkel Ekqvist

Röj inte patientens identitet i sociala medier

Sjuksköterskor och andra vårdprofessioner kan självklart skriva privat i sociala medier, men behöver reflektera över var gränsen går mellan det professionella och det privata.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2017
Bild på omvårdnadsmagasinet

Ny kompetens-beskrivning för sjuksköterska

En ny kompetensbeskrivning börjar ta form och Svensk sjuksköterskeförening har stor förhoppning att en ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska kunna presenteras under våren 2017.

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
Foto på sjuksköterskor som samtalar

Nomineringar inför föreningsstämman

Nu är det dags att skicka in nomineringar till val av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse och revisorer inför föreningsstämman 2017. Sista nomineringsdag är 28 april.

Nomineringar inför föreningsstämman
Bild på Sjuksköterskornas hus

Satsa på forskning inom omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande och föreningens vetenskapliga råd ställer sig överlag positiva till regeringens forskningsproposition. Men för att nå ända fram och minimera hälsoklyftorna är det nödvändigt att även forskning inom omvårdnad prioriteras.

Läs debattartikeln i Dagens Medicin
Foto på Ami Hommel

Presentationsförslag till VFU 2017

Nu är det dags att lämna presentationsförslag för 2017 års VFU-konferens som äger rum i Stockholm den 19-20 oktober 2017. Konferensen arrangeras av Svensk sjuksköterske-förening i samarbete med Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet.

Presentationsförslag till VFU 2017
Bild på VFU-konferensens logotyp

Ingen specialistutbildning i landstingets regi

Tack till Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd i Stockholms läns landsting, för att du lyssnade till oss och Stockholms lärosäten. Det är glädjande att vi fört en positiv dialog och att förslaget om sjuksköterskors specialistutbildning i landstingets regi nu dras tillbaka.

Ingen specialistutbildning i landstingets regi
Sjuksköterskor som rullar en säng med en pe

Sjukskötersebrist drabbar patienter

Trovärdigheten brister när ansvariga politiker och chefer ständigt upprepar att patienternas säkerhet inte hotas trots alarmerade brist på sjuksköterskor i vården.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet
Foto av SöS Torkel Ekqvist

Publikationer

 • Omslag Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

  Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

  22 februari 2017
  Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.
  Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  22 februari 2017
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  22 februari 2017
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.
  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation
 • Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  22 februari 2017
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.
  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Fritidsstugor i Huså

I den unika lilla fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar rekreation och vila i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa