Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2017

Valberedningen har gjort en sammanvägd bedömning utifrån styrelsens sammansättning samt prioriterade områden för kommande verksamhetsperiod.

Nomineringar till föreningsstämman 2017
Bild från föreningsstämma

Replik till C om fler händer i sjukvården

Vi börjar tröttna på att omvårdnad allt som oftast beskrivs som enkla handgrepp som kan utföras av vem som helst samtidigt som sjukvården blir alltmer komplex och kunskapsintensiv med allt kortare vårdtider.

Läs debattartikeln i Aftonbladet
Fotografi på Ami Hommel

Internationella sjuksköterskedagen 2017

Den 12 maj firas den Internationella sjuksköterskedagen världen över. Svensk sjuksköterskeförening firade dagen med ett öppet hus där vi lanserade den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

Internationella sjuksköterskedagen 2017
Bild från lanseringen av sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Socialdepartementets utredning lyfter en rad utmaningar

Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med sektioner och nätverk kommenterar Socialdepartementets utredning Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Socialdepartementets utredning lyfter en rad utmaningar
Bild på sjuksköterskor, foto av Torkel Ekqvist, SÖS

Ny läkemedels-föreskrift hotar patientsäkerheten

Svensk sjuksköterskeförening kommenterar med stor oro de nya förskrifterna för läkemedelshantering där Socialstyrelsen nu tillåter att det inom slutenvården ska vara möjligt att delegera hantering av läkemedel.

Läs debattartikeln i Dagens Medicin

Projektet Levnadsvanor under 2017

Svensk sjuksköterskeförening har för år 2017 tilldelats två miljoner kronor i statsbidrag för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder för bättre vård vid kroniska sjukdomar. Projektmedel år 2017 ska användas till fem delprojekt.

Levnadsvanor
Bild på logotyp för levnadsvaneprojektet

Vart är vi på väg?

Om politikerna förstår vad en legitimerad sjuksköterska i Sverige har för kunskaper borde de sluta med alternativa lösningar och istället säkerställa att det är möjligt att bedriva en säker och god omvårdnad.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2017
Bild på Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Pressmeddelanden

 • Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

  10 maj 2017
  Trots att vi lever i ett välmående land och att lagen anger att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, så är vården och hälsan ojämlik. Ojämlikheterna är stora och bestående och det finns stora ...
  Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi
 • Sveriges sjuksköterskor får en ny kompetensbeskrivning

  9 maj 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning är tänkt att vara ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, verksamhetsansvariga och lärare på landets lärosäten. Den beskriver den legitimerade sjuksköterskans ...
  Sveriges sjuksköterskor får en ny kompetensbeskrivning

Publikationer

 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  18 maj 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  18 maj 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  9 maj 2017
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • Bild på kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  3 april 2017
  Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vård-verksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.
  Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi
 • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska inom akutsjukvård

  Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård

  13 mars 2017
  Kompetensbeskrivning sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård skildrar den unika kompetens som krävs inom akutsjukvården med korta vårdtider där en stor mängd information överförs mellan olika vårdgivare.
  Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  1 mars 2017
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.
  Värdegrund för omvårdnad

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Fritidsstugor i Huså

I den unika lilla fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar rekreation och vila i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa