Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskedagarna 2018 äger rum i Stockholm 20–21 november. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning. Nu är anmälan öppen och program finns tillgängligt för nedladdning.

Sjuksköterskedagarna 2018
Bild på Sjuksköterskedagarnas logotyp

Queen Silvia Nursing Award

Ansökan till Queen Silvia Nursing Award är nu öppen för dig som studerar till sjuksköterska och vill vara med och bidra till att möta framtidens utmaningar med den åldrande befolkningen.

Queen Silvia Nursing Award
QSNA

Föreningsstämma

På föreningsstämman den 12 juni togs inriktningsbeslut för Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet de kommande två åren. Oili Dahl valdes till ny vice ordförande och styrelsen fick tre nya ledamöter.

Mer om föreningsstämman
Foto från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma

Stärkt sammarbete mot vaccinerbara sjukdomar

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk Smittskyddssjuksköterskeförenings synpunkter på EU-kommissionens förslag om mer samsyn och likriktning av grundvaccinationer inom EU.

Läs remissvaret
Remiss_puffbild

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

Syftet med denna skrift är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer så som kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare.

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer - ett kunskapsunderlag för teamet
Hälsofrämjande levandsvanor

Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet

Den 12 maj är Internationella sjuksköterskedagen. Den firas över hela världen. Årets budskap är att sjuksköterskans röst och ledarskap är nödvändig för allas rätt till vård. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet.

Se filmen om vikten av sjuksköterskans röst och ledarskap
Bild: Internationella sjuksköterskedagen

Publikationer

 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

  18 september 2018
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar
 • Bild på omslaget till Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

  24 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.
  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  20 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  2 juli 2018
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.
  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation
 • Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  20 juni 2018
  Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.
  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  19 juni 2018
  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för ...
  Omvårdnad - en fråga om liv och död
 • Bild på omslag till Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

  Sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

  25 maj 2018
  Syftet med denna kompetensbeskrivning är att på nationell nivå klargöra rehabiliteringssjuksköterskans kompetensområde efter genomförd specialistutbildning och därigenom bidra till en god och säker rehabilitering.
  Sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  20 april 2018
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2018

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund