Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Specialistsjuksköterske-utbildningen ses över

Regeringen tillsätter en utredning i uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att utbildningen ska kunna möta framtidens behov i hälso- och sjukvården. Regeringen har för uppdraget utsett Kent Nauclér, legitimerad sjuksköterska.

Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över
Regeringskansliets logotyp

The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research

Den 4-5 juli hölls 2017 års upplaga av forskarkonferensen European Conference in Nursing and Nursing Research i Malmö. Temat för konferensen var framtidens omvårdnad och omvårdnadsforskning.

The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research
Foto av Malmö med Turning Torso. Foto av Werner Nystrand

Inför teamarbete i vårdutbildningarna

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Om vården även i framtiden ska vara högkvalitativ måste man satsa på den kliniska vardagen så att medarbetare får möjligheter och resurser till att utveckla bra team och bedriva förbättringsarbete.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle
Foto på Ami Hommel och Stefan Lindgren

Rätt till vård på lika villkor

Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.

Rätt till vård på lika villkor
Foto av Torkel Ekqvist, Södersjukhuset

Riskfylld delegering

Det kommer att ställas stora krav på oss sjuksköterskor att stå upp för säker vård och ta föreskriftens krav på ökad kontroll av läkemedelshantering på allvar och inte delegera läkemedel om inte alla krav på delegering är uppfyllda.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2017
Bild på omvårdnadsmagasinet nr 3, 2017

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara för våra politiker och tjänstemän att lyssna på dem som finns inom hälso- och sjukvården? Jag tror att de kanske har lättare att lyssna på det som är positivt så om vi ger dem massor av goda exempel där vi som sjuksköterskor visar att vi tar ansvar för omvårdnaden så kan vi förhoppningsvis få till en förändring.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2017

Pressmeddelanden

 • Uttalande om vårdnära tjänster

  13 juni 2017
  Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2017 anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.
  Uttalande om vårdnära tjänster
 • Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

  10 maj 2017
  Trots att vi lever i ett välmående land och att lagen anger att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, så är vården och hälsan ojämlik. Ojämlikheterna är stora och bestående och det finns stora ...
  Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

Publikationer

 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  4 juli 2017
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  4 juli 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  4 juli 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  4 juli 2017
  I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.
  Teamarbete och förbättringskunskap
 • Bild på kompetensbeskrivningen

  Sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien

  4 juli 2017
  Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens.
  Sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien
 • Omslag Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård

  Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård

  4 juli 2017
  Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
  Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Fritidsstugor i Huså

I den unika lilla fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar rekreation och vila i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa