Utlysning av Stipendium inom hygienområdet

Svensk sjuksköterskeförening utlyser i samarbete med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Föreningen södra Sveriges sjuksköterskehem ett stipendium om 50 000 kronor.

Florence Nightingale 200 år - Utlysning av Stipendium inom hygienområdet

Maria Larsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2019

Maria Larsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2019!

Maria Larsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2019

Hög tid att lämna in abstrakt till VFU20

Verksamhetsförlagd utbildning 2020 äger rum i Tylösand, Halmstad mellan 30 september och 1 oktober.

Anmälan öppnar 19 maj

Publikationer

 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  7 januari 2020
  I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.
  Teamarbete och förbättringskunskap
 • Bild på omslag Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  7 januari 2020
  Samhällets krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet har ökat. Kvalitetsindikatorer kan utgöra underlag för nationella sammanställningar och analyser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.
  Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad
 • Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

  7 januari 2020
  Kärnkompetensen personcentrerad vård är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund.
  Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet
 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

  7 januari 2020
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar
 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  7 januari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.
  Säker vård
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  7 januari 2020
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
 • Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  7 januari 2020
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.
  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
 • Bild på omslag Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  7 januari 2020
  För att de Nationella Kvalitetsregistren ska få större genomslag i förbättringsarbete är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga vårdprofessioners arbete.
  Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  7 januari 2020
  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för ...
  Omvårdnad - en fråga om liv och död

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterskor

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 6, 2019

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund