Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Nikola lanserar webbutbildning för bättre katetervård

Kateterfakta.nu samlar information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå och svarar på vanliga frågor. Arbetet har skett med projekt-medel från regeringssatsningen "Bättre vård vid kroniska sjukdomar" i samarbete med bland andra Svensk Sjuksköterskeförening.

Läs mer på Kateterfakta.nu
Bild från tjänsten Kateterfakta.nu

Debattartikel: ”Ta ansvar – vaccinera dina barn mot mässling!”

Svensk sjuksköterskeförening uppmanar till vaccinering mot mässling och kritiserar de myter som försvårar folkhälsoarbetet. Medierna bör ta sitt ansvar och inte jämställa vaccinations-motståndarnas ”alternativa fakta” med vetenskapliga faktaunderlag.

Läs debattartikeln på SVT Opinion

Sjuksköterskor kan inte medverka till tvångs-medicinering

Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska Läkaresällskapets Delegationen för medicinsk etik uttalar sig angående sjuksköterskors och läkares medverkan vid tvångs-medicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare.

Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering
Bild på publikationen ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

Levnadsvane-förändringar vid prediabetes

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en broschyr om hur du kan arbeta med samtal om levnadsvanor när du möter patienter med prediabetes i primärvården.

Levnadsvaneförändringar vid prediabetes

Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

Svensk sjuksköterskeförening har medverkat i framtagandet av Sveriges Tandläkarförbunds handlingsprogram för sköra äldres munhälsa.

Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa
Bild från omslag av handlingsprogrammet

Ordning och reda i välfärden

I Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Finansdepartementet tillstyrker föreningen att offentliga medel ska användas till den verksamhet de är avsedda för i till exempel hälso-/ sjukvård och äldreomsorg.

Läs remissvaret
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings logotyp med bildtext Remissvar

Röj inte patientens identitet i sociala medier

Sjuksköterskor och andra vårdprofessioner kan självklart skriva privat i sociala medier, men behöver reflektera över var gränsen går mellan det professionella och det privata.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2017
Bild på omvårdnadsmagasinet

Ny kompetens-beskrivning för sjuksköterska

En ny kompetensbeskrivning börjar ta form och Svensk sjuksköterskeförening har stor förhoppning att en ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska kunna presenteras under våren 2017.

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
Foto på sjuksköterskor som samtalar

Nomineringar inför föreningsstämman

Nu är det dags att skicka in nomineringar till val av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse och revisorer inför föreningsstämman 2017. Sista nomineringsdag är 28 april.

Nomineringar inför föreningsstämman
Bild på Sjuksköterskornas hus

Ingen specialistutbildning i landstingets regi

Tack till Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd i Stockholms läns landsting, för att du lyssnade till oss och Stockholms lärosäten. Det är glädjande att vi fört en positiv dialog och att förslaget om sjuksköterskors specialistutbildning i landstingets regi nu dras tillbaka.

Ingen specialistutbildning i landstingets regi
Sjuksköterskor som rullar en säng med en pe

Publikationer

 • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska inom akutsjukvård

  Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård

  13 mars 2017
  Kompetensbeskrivning sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård skildrar den unika kompetens som krävs inom akutsjukvården med korta vårdtider där en stor mängd information överförs mellan olika vårdgivare.
  Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  1 mars 2017
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.
  Värdegrund för omvårdnad
 • Omslag Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

  Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

  22 februari 2017
  Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.
  Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  22 februari 2017
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Fritidsstugor i Huså

I den unika lilla fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar rekreation och vila i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa