Handläggare: sakkunnig inom kvalitetsutveckling.

Svensk sjuksköterskeförening söker sakkunnig/handläggare med huvudsaklig inriktning mot kvalitetsutveckling inom omvårdnad, 100%

Klicka här för att läsa hela annonsen

Svensk sjuksköterskeförening söker husföreståndare, 50%

Svensk sjuksköterskeförening söker husföreståndare, 50 % Start senast 1 februari, 2020

Klicka här för att läsa hela annonsen

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU-konferens 2019

Årets VFU-konferens var i år förlagd till Uppsala. Det var en välbesökt konferens med intressanta föreläsningar, tävlingar, montrar med olika utställare, prisutdelning och mycket annat.

VFU-konferens 2019

Konferens; Verksamhetsförlagd utbildning 2020

Verksamhetsförlagd utbildning 2020 äger rum i Tylösand, Halmstad mellan 30 september och 1 oktober.

Anmälan öppnar 19 maj

Låt inte den etiska reflektionen tystna

Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

Läs hela uttalanden här

Publikationer

 • Alkohol och äldre

  26 juni 2019
  Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre som i kombination med åldrandet kan öka risken för sjukdomar och olyckor, även vid relativt låg konsumtion. Den beskriver förhållandet mellan alkohol och ...
  Alkohol och äldre
 • Omslag Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

  Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor

  24 maj 2019
  Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.
  Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor
 • Vetenskapskafé repo

  15 april 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tidigare med framgång publicerat material för att utveckla omvårdnaden och förtydliga sjuksköterskans profession. Nu följer vi upp dessa satsningar med ett pedagogiskt material som ska inspirera ...
  Vetenskapskafé repo
 • Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

  8 april 2019
  I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienters och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.
  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa
 • Bild på omslag Broscher i svensk sjukvård

  Broscher i svensk sjukvård

  22 mars 2019
  Kurt Kaijser berättar om sjuksköterskebroschernas historia fram till 1985, presenterade med färgbilder och text. 64 sidor.
  Broscher i svensk sjukvård
 • Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

  11 mars 2019
  Kärnkompetensen personcentrerad vård är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund.
  Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  8 mars 2019
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
 • Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad

  6 februari 2019
  Patienter med kärlsjukdom har ofta en komplex sjukdomsbild med en generell aterosklerossjukdom och hög samsjuklighet. Dessa patienter bör förutom kärlkirurgisk och farmakologisk behandling även erbjudas råd och utbildning om livsstilsförändring.
  Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad
 • Omslag Jämlik vård och hälsa i den nära vården - goda exempel

  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

  31 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterskor

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2019

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund