Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Personuppgiftspolicy

Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) är svenk lag från och den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter
Text GDPR, Dataskyddsförordningen

Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet

Den 12 maj är Internationella sjuksköterskedagen. Den firas över hela världen. Årets budskap är att sjuksköterskans röst och ledarskap är nödvändig för allas rätt till vård. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet.

Se filmen om vikten av sjuksköterskans röst och ledarskap
Bild: Internationella sjuksköterskedagen

Ledigt jobb som informatör

I tjänsten som informatör ansvarar du för att uppdatera Svensk sjuksköterskeförenings digitala kanaler, hemsida, sociala medier och nyhetsbrev, så att föreningens uppsatta mål nås på ett effektivt sätt.

Sök tjänsten som informatör
Bild på Sjuksköterskornas hus

Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskedagarna 2018 äger rum i Stockholm 20–21 november. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning. Nu är anmälan öppen och program finns tillgängligt för nedladdning.

Sjuksköterskedagarna 2018
Bild på Sjuksköterskedagarnas logotyp

Vården är en av valets viktigaste frågor

Svensk sjukvård står inför mycket stora utmaningar. För politikerna blir det avgörande att trovärdigt kunna visa väljarna hur sjukvårdskrisen ska lösas och det kan vi sjuksköterskor hjälpa till med, skriver Ami Hommel.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2018
Bild på Ami Hommel

Kommunikationsinsats för god omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförenings kommunikationsinsats för god omvårdnad ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” pågår för fullt. Besök oss på vår informationsturné, skriv ut kampanjmaterial och bli en del av vårdens viktigaste fråga.

Läs mer på omvårdnad.se
Bild på emblemet

Kompetens minskar vårdskadorna

Det går knappast att räkna alla gånger som Svensk sjuksköterskeförening upprepat att sjuksköterskornas kompetens har betydelse för patienters överlevnad, vårdtid och risk för vårdskador. Nu finns också ett gediget underlag från Socialstyrelsen.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2018
Bild på Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2018

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM
Foto på Ami Hommel och Oili Dahl

Publikationer

 • Bild på omslag till Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

  Sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

  25 maj 2018
  Syftet med denna kompetensbeskrivning är att på nationell nivå klargöra rehabiliteringssjuksköterskans kompetensområde efter genomförd specialistutbildning och därigenom bidra till en god och säker rehabilitering.
  Sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  20 april 2018
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • Bild på publikationen

  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

  10 april 2018
  Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.
  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  9 april 2018
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
 • Bild på publikationen

  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

  21 mars 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes
 • Omslag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

  Barnsjuksköterska

  20 mars 2018
  Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterska är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
  Barnsjuksköterska
 • Bild på publikationen Livshjälp och dödshjälp

  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

  19 mars 2018
  Livshjälp och dödshjälp är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Förhoppningen är att publikationen bidrar till att sjuksköterskor diskuterar och reflekterar om etiska frågeställnigar om livshjälp och dödhjälp.
  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag
 • Bild på publikationen Ledtal för diabetessjuksköterskor

  Ledtal för diabetessjuksköterskor

  16 mars 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk förening för diabetologi utarbetat så kallade ledtal.
  Ledtal för diabetessjuksköterskor

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2018

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund