Svensk sjuksköterskeförening söker ekonomiansvarig, 100 %

I uppdraget ingår att ansvara för föreningens ekonomihantering så att Svensk sjuksköterskeförenings mål nås på ett effektivt sätt. Detta innebär att ansvara för det löpande ekonomiarbetet (bokföring, redovisning, in- och utbetalningar, lönehantering).

Svensk sjuksköterskeförening söker ekonomiansvarig, 100 %

Öppet hus 12 maj

Med anledning av Florence Nightingales 200-årsdag och WHO:s utlysning av "sjuksköterskans och barnmorskans år" samt att Svensk sjuksköterskeförening fyller 110 år bjuder vi in till öppet hus.

Öppet hus Svensk sjuksköterskeförening

Utlysning av Stipendium inom hygienområdet

Svensk sjuksköterskeförening utlyser i samarbete med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Föreningen södra Sveriges sjuksköterskehem ett stipendium om 50 000 kronor.

Florence Nightingale 200 år - Utlysning av Stipendium inom hygienområdet

Policy för klimat och hälsa

Hälso- och sjukvården och därmed sjuksköterskans arbete och ansvar påverkas av att vi lever i en värld som förändras. En av de största framtida utmaningarna för hälso- och sjukvården är förändringarna i klimatet.

Klicka här för att läsa vår policy för klimat och hälsa

Ny rapport: Mannens alkoholkonsumtion påverkar det ofödda barnets hälsa

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar, är en ny rapport från IOGT-NTO i samarbete med Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svensk Sjuksköterskeförening, Svensk Förening för Allmänmedicin och Stiftelsen Ansvar för Framtiden.

Läs rapporten

Publikationer

 • Kollegialitet för god omvårdnad

  14 februari 2020
  Att vara en profession innebär traditionellt att en yrkesgrupp givits samhällets förtroende att självständigt utveckla sitt kunskapsområde och reglera den egna yrkesutövningen. Detta sker formellt genom institutioner och professionella sammanslutningar, men också i vardagen i samspelet mellan yrkesutövare och mötet med patienten.
  Kollegialitet för god omvårdnad
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  11 februari 2020
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
 • Bild på omslaget till Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.
  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning
 • Bild på framsida

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  11 februari 2020
  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.
  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning
 • Bild på omslaget till Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.
  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  11 februari 2020
  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.
  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Omslag Jämlik vård och hälsa i den nära vården - goda exempel

  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa - goda exempel
 • Bild på publikationen Livshjälp och dödshjälp

  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

  11 februari 2020
  Livshjälp och dödshjälp är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Förhoppningen är att publikationen bidrar till att sjuksköterskor diskuterar och reflekterar om etiska frågeställnigar om livshjälp och dödhjälp.
  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.
  Värdegrund för omvårdnad

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterskor

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 6, 2019

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund