Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Remissvar till Socialdepartementet

Läs Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet angående betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

Läs remissvaret
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings logotyp med bildtext Remissvar

Ledigt jobb som handläggare

Svensk sjuksköterskeförening söker en sakkunnig inom forsknings- och e-hälsofrågor, med start den 18 februari 2018. Tjänsten innebär att bidra till den strategiska utvecklingen av föreningens viktiga frågor med särskilt fokus på forskningsfrågorna samt e-hälsofrågor.

Sök tjänsten som handläggare
Bild på Sjuksköterskornas hus

Nu är det slut med plastkassar!

På föreningsstämman i juni togs beslut att Svensk sjuksköterskeförening ska utarbeta en policy för klimat och hälsa. Det är ett första steg att börja arbeta inom ett nytt viktigt område, vilket jag ser fram mot.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 4, 2017

Det här är vår riktning

Under de kommande åren är föreningens övergripande mål att verka för hög omvårdnadskompetens och sjuksköterskors professionella utveckling för patientens, vårdens och samhällets bästa.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 4, 2017
Bild på omvårdnadsmagasinet nr 4, 2017

Ansökan till Queen Silvia Nursing Award 2017 öppen

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för dig som studerar till sjuksköterska och vill vara med och bidra till att möta framtidens utmaningar med den åldrande befolkningen.

Queen Silvia Nursing Award
Bild på Queen Silvia Nursing awards logotyp

Anmälan och program till årets VFU-konferens

Årets VFU-konferens, med temat "Perspektiv på lärande", äger rum på City Conference Centre i Stockholm den 19-20 oktober. Nu finns programmet och anmälningsformulär på vår hemsida.

VFU-konferens 2017
Bild på VFU-konferensens logotyp

Pressmeddelanden

 • Uttalande om vårdnära tjänster

  13 juni 2017
  Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2017 anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.
  Uttalande om vårdnära tjänster
 • Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

  10 maj 2017
  Trots att vi lever i ett välmående land och att lagen anger att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, så är vården och hälsan ojämlik. Ojämlikheterna är stora och bestående och det finns stora ...
  Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

Publikationer

 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  31 augusti 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  31 augusti 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  31 augusti 2017
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  31 augusti 2017
  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.
  Omvårdnad - forskning och framtid

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 4, 2017

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids. Vi stödjer insamlingen som är ett internationellt kollegialt stöd mellan sjuksköterskor.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund