Glad Sommar!

Svensk sjuksköterskeförening önskar alla en trevlig sommar. Under vecka 30 har kansliet på Baldersgatan 1 stängt. Övriga veckor har vi öppet som vanligt.

10 Krav och förslag för att göra svensk sjukvård friskare

Tio förslag för att göra svensk sjukvård friskare och lika många anledningar till att vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.

Ladda ner publikationen här

Barnets Lyckopenning

Legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor är nu välkomna att söka bidrag för utbildning, projekt och utvecklingsarbeten som rör vårdkedjan mödravård-förlossning-eftervård-neonatalavdelning-barnavårdscentral, eller som syftar till att utveckla relationen mellan mor, barn och övrig familj. Sista ansökningsdatum är den 23 augusti 2019.

Barnets Lyckopenning

Guld i Singapore

Joint virtual nationel Swedish nurse organisation for international work (JSNO) är vår nya svenska sjuksköterskeorganisation för internationellt arbete. Under The International Council of Nurses, ICN´s nyss avslutade konferens Healthcare to Health i Singapore vann vi guldpris. Priset delades ut av ICN´s högsta beslutande organ The Council of National Nursing Association Representatives (CNR) och innebär att vi inom Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Vårdförbundet täcker över 75% av alla sjuksköterskor i Sverige genom medlemskap hos våra båda organisationer.

Verksamhetsberättelse 2017-2018

Under verksamhetsperioden 2017-2018 har Svensk sjuksköterskeförening fortsatt att arbeta för att tydliggöra uppdrag. Klicka läsa våra verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser

Publikationer

 • Alkohol och äldre

  26 juni 2019
  Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre som i kombination med åldrandet kan öka risken för sjukdomar och olyckor, även vid relativt låg konsumtion. Den beskriver förhållandet mellan alkohol och ...
  Alkohol och äldre
 • Omslag Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

  Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor

  24 maj 2019
  Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.
  Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor
 • Vetenskapskafé repo

  15 april 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tidigare med framgång publicerat material för att utveckla omvårdnaden och förtydliga sjuksköterskans profession. Nu följer vi upp dessa satsningar med ett pedagogiskt material som ska inspirera ...
  Vetenskapskafé repo
 • Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

  8 april 2019
  I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienters och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.
  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa
 • Bild på omslag Broscher i svensk sjukvård

  Broscher i svensk sjukvård

  22 mars 2019
  Kurt Kaijser berättar om sjuksköterskebroschernas historia fram till 1985, presenterade med färgbilder och text. 64 sidor.
  Broscher i svensk sjukvård
 • Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

  11 mars 2019
  Kärnkompetensen personcentrerad vård är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund.
  Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  8 mars 2019
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
 • Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad

  6 februari 2019
  Patienter med kärlsjukdom har ofta en komplex sjukdomsbild med en generell aterosklerossjukdom och hög samsjuklighet. Dessa patienter bör förutom kärlkirurgisk och farmakologisk behandling även erbjudas råd och utbildning om livsstilsförändring.
  Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad
 • Omslag Jämlik vård och hälsa i den nära vården - goda exempel

  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

  31 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterskor

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2019

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"