Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Ansök till 2017 års doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Läs mer om stipendiet
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings logotyp

Riskfylld delegering

Det kommer att ställas stora krav på oss sjuksköterskor att stå upp för säker vård och ta föreskriftens krav på ökad kontroll av läkemedelshantering på allvar och inte delegera läkemedel om inte alla krav på delegering är uppfyllda.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2017
Bild på omvårdnadsmagasinet nr 3, 2017

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara för våra politiker och tjänstemän att lyssna på dem som finns inom hälso- och sjukvården? Jag tror att de kanske har lättare att lyssna på det som är positivt så om vi ger dem massor av goda exempel där vi som sjuksköterskor visar att vi tar ansvar för omvårdnaden så kan vi förhoppningsvis få till en förändring.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2017

Desperata lösningar hotar patient-säkerheten

Nu när sommaren står för dörren är bristen på sjuksköterskor större än någonsin. Vi ser desperata lösningar där vårdavdelningar utan sjuksköterskor skapas som tummar allvarligt på patientsäkerheten

Läs debattartikeln i Dagens Medicin

Almedalsveckan 2017

Svensk sjuksköterskeförening medverkar vid ett antal seminarier om bland annat tobaksavvänjning, vårdens digitalisering, framtidens äldrevård och vårdens digitalisering.

Almedalsveckan 2017
Fotografi på publik under Almedalsveckan. Foto: Region Gotland

Föreningsstämman

På föreningsstämman den 12 juni togs inriktningsbeslut för Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet de kommande två åren. Oili Dahl valdes till ny vice ordförande och styrelsen fick tre nya ledamöter.

Mer om föreningsstämman
Foto från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma

Uttalande om vårdnära tjänster

Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2017 anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.

Läs uttalandet
Fotografi av sjuksköterskor som arbetar

ICN:s kongress i Barcelona

Omvårdnadens bidrag till hälso- och sjukvården var högst upp på agendan när över åtta tusen sjuksköterskor från hela världen samlades på International Council of Nurses kongress i Barcelona den 27 maj–1 juni.

ICN:s kongress 2017
Forografi Den svenska delegationen på CNR med Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande (tv) och Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande (mitten).

Uppropet Tobaksfri skoltid

Svensk sjuksköterskeförening stödjer uppropet Tobaksfri skoltid och uppmanar andra organisationer att göra detsamma. Målet med projektet är att stänga fönstret mot ett framtida tobaksbruk för barn och ungdomar genom att förse skolorna med utbildning, handledning och material får de stöd genom processen mot målet.

Läs mer om projektet
bild på logotyp för projektet tobaksfri skoltid

Socialstyrelsen lanserar ny e-tjänst

Den 1 juni lanserar Socialstyrelsen en ny e-tjänst i syfte att underlätta legitimationsansökan. Med den nya e-tjänsten kommer nyutexaminerade sjuksköterskor kunna ansöka om legitimation direkt från Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen lanserar ny e-tjänst
Bild på Socialstyrelsens logotyp

Publikationer

 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  22 juni 2017
  I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.
  Teamarbete och förbättringskunskap
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  2 juni 2017
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
 • Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

  1 juni 2017
  I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienters och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.
  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  18 maj 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  18 maj 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Fritidsstugor i Huså

I den unika lilla fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar rekreation och vila i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa