Sjuksköterskedagarna flyttas till 24-25 november 2021

Med anledning av covid-19 och det rådande läget väljer Svensk sjuksköterskeförening att skjuta fram Sjuksköterskedagarna. Nytt datum för konferensen är den 24 november – 25 november 2021 och konferensen genomförs i Stockholm på Münchenbryggeriet. Temat är fortfarande ”Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad”. Anmälan startar i april 2021.

Sjuksköterskedagarna flyttas till 24-25 november 2021

Sektioner och nätverk

Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk är sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom omvårdnad, exempelvis smärtvård, barn och sjuksköterskor mot tobak. I dag är drygt femtio sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening.

Sektioner & Nätverk

Omvårdnadsmagasinet

Omvårdnadsmagasinet utkommer med sex nummer per år till medlemmar i Svensk Sjuksköterskeförening. Tidningen vill bidra till sjuksköterskors professionella utveckling genom att sprida forskning och utveckling inom omvårdnad med målet att kunskapen omsätts i klinisk verksamhet.

Omvårdnadsmagasinet

Enkät för sjuksköterskor inom äldrevård

Är du sjuksköterska och arbetar inom särskilt boende för äldre eller inom kommunal hemsjukvård är vi tacksamma om du svarar på denna enkät. Svensk sjuksköterskeförening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre och demensvård och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor undersöker hur vården av äldre inom särskilt boende och kommunal hemsjukvård påverkats av Covid-19. Sista svarsdag är 31 augusti 2020. Se enkäten i länken nedan för mer information.

https://sv.surveymonkey.com/r/P6ZBXFB
Porträtt kvinna

Enkät för medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Arbetar du som medicinskt ansvarig sjuksköterska är vi tacksamma om du svarar på denna enkät. Svensk sjuksköterskeförening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre och demensvård och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor undersöker hur vården av äldre inom särskilt boende och kommunal hemsjukvård påverkats av Covid-19. Syftet med enkäten är att resultat ska ligga till grund för en ”hearing” under hösten 2020 som Svensk sjuksköterskeföreningen anordnar. Din kompetens och erfarenhet är ett viktigt underlag för utveckling av framtidens äldrevård, så vi hoppas du vill delta i denna enkät. Dina svar är anonyma, och deltagande är förstås frivilligt. Sista svarsdag 31 augusti 2020

https://sv.surveymonkey.com/r/GXB96KG

Se webbinarium om äldre och covid-19

Äldre, sköra personer påverkas direkt och indirekt av covid-19. Svensk sjuksköterskeförening och deltagare för en dialog om omvårdnad och etik relaterat till äldre personer i behov av vård, omvårdnad och omsorg.

Klicka här för att se webbinariet

Vården är komplex – ska inte delas upp

Det kommer finnas ett behov av att på alla sätt stödja och stärka kommunernas beredskap så att de kan ge personalen möjlighet att utföra god vård och nära vård.

Klicka här för att läsa hela artikeln (extern link)

Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre kan göra skillnad

För korrekt vård och omhändertagande krävs specialistkompetens inom vård av äldre, skriver fem debattörer.

Läs artikeln här (extern länk)

Omvårdnad vid luftvägsbesvär

Personer insjuknar allt eftersom i Covid-19 och många vårdar sig själva hemma med milda eller relativt besvärliga symtom. Vi har sammanställt några omvårdnadsåtgärder som kan lindra upplevelsen av obehag.

Klicka här för att läsa mer. (extern länk)

Publikationer

 • Omslag Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

  Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

  2 mars 2020
  Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård beskriver anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.
  Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård
 • Kollegialitet för god omvårdnad

  14 februari 2020
  Att vara en profession innebär traditionellt att en yrkesgrupp givits samhällets förtroende att självständigt utveckla sitt kunskapsområde och reglera den egna yrkesutövningen. Detta sker formellt genom institutioner och professionella sammanslutningar, men också i vardagen i samspelet mellan yrkesutövare och mötet med patienten.
  Kollegialitet för god omvårdnad
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  11 februari 2020
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
 • Bild på omslaget till Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.
  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning
 • Bild på framsida

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  11 februari 2020
  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.
  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning
 • Bild på omslaget till Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.
  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  11 februari 2020
  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.
  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Omslag Jämlik vård och hälsa i den nära vården - goda exempel

  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

  11 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa - goda exempel
 • Bild på publikationen Livshjälp och dödshjälp

  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

  11 februari 2020
  Livshjälp och dödshjälp är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Förhoppningen är att publikationen bidrar till att sjuksköterskor diskuterar och reflekterar om etiska frågeställnigar om livshjälp och dödhjälp.
  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterskor

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 6, 2019

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund