Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Kommunikationsinsats för god omvårdnad

Våren 2018 sjösätter Svensk sjuksköterskeförening ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” – en kommunikationsinsats som sträcker sig fram till föreningsstämman 2019.

Läs mer på omvårdnad.se
Bild på emblemet

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Nu lanserar vi Bra liv för äldre – forskning ger nya möjligheter som är resultatet av ett fruktbart samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter.

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM
Foto på Ami Hommel och Oili Dahl

Levnadsvanor och hälsofrämjande omvårdnad

Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor grundar sig i en personcentrerad dialog med målet att främja personens upplevda hälsa.

Ta del av publikationer om hälsofrämjande omvårdnad
Bild på publikationer om hälsofrämjande omvårdnad

Svensk sjukvård behöver omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening står i startgroparna för en stor och långsiktig kommunikationsinsats med namnet ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”. Budskapet är att god vård kräver hög omvårdnadskompetens.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2018
Bild på Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2018

Troll är oftast trevliga i sagor

Under de senaste åren har vi läst mycket om nättroll i medierna och de är sällan snälla. Det finns andra troll på de sociala medierna som sprider felaktig information, exempelvis om vaccinationer, skriver Ami Hommel.

Ami Hommels krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2018
Bild på Ami Hommel

Publikationer

 • Omslag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

  Barnsjuksköterska

  20 mars 2018
  Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterska är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
  Barnsjuksköterska
 • Bild på publikationen

  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

  19 mars 2018
  Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.
  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter
 • Bild på publikationen Livshjälp och dödshjälp

  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

  19 mars 2018
  Livshjälp och dödshjälp är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Förhoppningen är att publikationen bidrar till att sjuksköterskor diskuterar och reflekterar om etiska frågeställnigar om livshjälp och dödhjälp.
  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag
 • Bild på publikationen Ledtal för diabetessjuksköterskor

  Ledtal för diabetessjuksköterskor

  16 mars 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk förening för diabetologi utarbetat så kallade ledtal.
  Ledtal för diabetessjuksköterskor
 • Bild på publikationen

  Injektioner för vuxna och barn med diabetes

  12 mars 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
  Injektioner för vuxna och barn med diabetes
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  26 februari 2018
  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för ...
  Omvårdnad - en fråga om liv och död
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  13 februari 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  2 februari 2018
  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.
  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2018

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund