Örensgårdsfonden

Författaren och dramatikern Louise Boije af Gennäs skivdebuterar med en cover på den amerikanska julsången
”I’d like you for Christmas”. Samtliga intäkter från låten går till sjuksköterskor som arbetar med covid-19-patienter under pandemin.

Insamlingen går till Svensk sjuksköterskeförenings stiftelse Örensgårdsfonden som ämnar att tillgängliggöra rekreation för sjuksköterskor som medverkat i såväl den förebyggande som akuta och rehabiliterande vården av covid-19-patienter.

Under år 2021 kommer stipendier i ändamålet att kunna delas ut till dessa yrkesverksamma sjuksköterskor i behov av rekreation.

Att tänka på inför ansökan:

 • Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

 • Maxbelopp är 5 000 kr vid ett tillfälle under år 2021.

 • Det krävs inte medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för att söka stipendium från stiftelsen Örensgårdsfonden.

 • Alla sökande till Örensgårdsfonden får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång. Telefonbesked ges ej.

 • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den
  10 september 2021
  . Var vänlig och skicka in ansökan per post.

  Fotograf Anna-Lena Ahlström:
Louise Boije af Gennäs

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.