Ledarskapsstipendium

Omvårdnadskompetens hos chefer och ledare behövs för att identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnad och för att leda och underlätta denna utveckling. Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad utfaller med en summa av 20 000 kronor.

Årets ledare i omvårdnad 2022

Omvårdnadskompetens behövs hos chefer/ledare på samtliga ledningsnivåer inom hälso-och sjukvården. Nu är det dags att nominera en chef/ledare för ett uppskattat, inspirerande ledarskap och med engagemang inom omvårdnadsutveckling.

Svensk sjuksköterskeförening vill lyfta sjuksköterskor som är goda förebilder i sitt ledarskap av omvårdnad och som i därmed bidrar till en vård som är jämlik, säker och av god kvalitet. Omvårdnadskompetens är en förutsättning för att kunna förstå konsekvenser, prioritera och fatta beslut som värnar personcentrerad vård och patientsäkerhet.

Välkommen att skicka in nominering för stipendiet om 20 000 kr som kan användas till fortsatt professionell utveckling i att leda omvårdnad.

Kriterier för den nominerade:

 • Verksam som chef/ledare i svensk hälso-och sjukvårdsverksamhet
 • Legitimerad sjuksköterska och medlem i Svensk sjuksköterskeförening
 • Ett ledarskap som:
  • stimulerar professionell utveckling hos medarbetarna och ser varje individs kompetens och förmåga
  • utvecklar verksamheten och bidrar till god omvårdnad
  • främjar ett etiskt förhållningssätt

Anvisning för nominering

 • Ansökan ska innehålla bakgrund till nomineringen, ett syfte med stipendiet (vad man gör/vill göra) och förväntat resultat
 • Ansökan ska omfatta max 1 A4 sida

Sista ansökningsdag torsdagen den 15 augusti till marie.iwarzon@swenurse.se

Besked till utvald stipendiat den 16 september, 2022

Vinnaren behöver vara tillgänglig för att ta emot priset i samband med Sjuksköterskedagarna 4 oktober.

Frågor besvaras av Marie Iwarzon, kanslichef vid Svensk sjuksköterskeförening Mobil 076-128 73 31

Mejla nominering/ansökan till: marie.iwarzon@swenurse.se

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.