Årets team

Nominera ett team inom cancervård 2021

Kriterier till grund för beslut av utmärkelsen ”Årets team i cancervård” 2021

  • Personen bedriver aktivt förbättrings -och/eller kvalitetsarbete av sin verksamhet.

och/eller

  • Personen bedriver parallellt med sitt kliniska arbete omvårdnadsforskning relevant för verksamheten.

och/eller

  • Personen inhämtar kontinuerligt och aktivt ny kunskap inom sitt område samt delar med sig av ny kunskap till kollegor.

och/eller

  • Personen verkar aktivt för utvecklingen av patientsäkerheten

och/eller

  • Personen är engagerad i utvecklingsarbete av omvårdnaden vilket direkt kommer patienten till godo

och/eller

  • Personen är en god, kunnig, omtänksam och hjälpsam arbetskamrat som speciellt bidrar till en attraktiv arbetsplats

Styrelsen för Sjuksköterskor i Cancervård kommer bedöma nomineringarna avidentifierade och den nominering som stämmer överens med flest antal kriterier tilldelas utmärkelsen ”Årets team i cancervård”.

Ansökan skickas till: Anna-Karin Ax anna-karin.ax@liu.se och Ulrika Persson cancervarden@gmail.com senast 15 maj

Senast publicerad: