Samarbetspartners

Intresseorganisationer inom sårbehandling

EWMA

EWMA is a European not-for-profit umbrella organisation, linking national wound management organisations, individuals and groups with interest in wound care. EWMA was established in 1991 as a charity organisation registered in the UK.Central to EWMA’s objectives is to support implementation of interdisciplinary and cost effective wound care of high quality. EWMA works to reach its objectives by being an educational resource, organising conferences, contributing to international projects related to wound management, actively supporting the implementation of existing knowledge within wound management and providing information on all aspects of wound management.EWMA was founded in 1991, and the association works to promote the advancement of education and research into native epidemiology, pathology, diagnosis, prevention and management of wounds of all aetiologies.

EWMA - European Wound Management Association - ewma.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EPUAP

EPUAP är en ideell förening som leds av en styrelse med cirka 25
ledamöter från olika länder i Europa där Norden. Föreningens främsta syfte är skapa goda förutsättningar för prevention
och behandling för patienter som har eller löper risk att få trycksår, främst genom forskning och utbildning. Föreningen strävar också efter att öka medvetenheten hos regeringar i Europa om förekomsten och kostnader av
trycksår. Ett exempel på det sistnämnda är ”Stop Pressure Ulcer Day ”-initiativet som fortsätter att växa och väcka mer och mer uppmärksamhet.

European Pressure Ulcer Advisory Panel (epuap.org) Länk till annan webbplats.

WUHWS

Our members are the wound care-related associations from every part of the world, more than 25.000 emailing contacts. The Association encourages a global approach to education, research and health care delivery to achieve optimal outcomes for patients with acute and chronic wounds.
The Association’s top priority is to raise and maintain the standard of the medical practice of wound care and improve its practice.

WUWHS – World Union of Wound Healing Societies Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: