Stipendium

Styrelsen verkar för att årligen anslå ett stipendium möjligt för medlemar att söka. Styrelsen för sektionen Handledning i omvårdnad kommer att dela ut ett resestipendium på max 2000 kr för att kunna delta i studiedagen 2022. Ansökan är öppen för dig som är utbildad omvårdnadshandledare och medlem i sektionen Handledning i Omvårdnad.


Har du aldrig varit på studiedag för Handledning i Omvårdnad? Nu har du chansen att söka ett resestipendium. Styrelsen för sektionen Handledning i omvårdnad kommer att dela ut två resestipendium på max 2000 kr.


Mer information och ansökningsblankett.


Dina uppgifter behandlas enligt GDPR-lagstiftningen 2018-05-25.

Senast publicerad: