Nätverk

Digitalt nationellt nätverk för handledare i omvårdnad (HiO) ”Tematräffar”

Vi testat idén med att bjuda in intresserade till "tematräffar". Beroende på intresset planerar vi att i framtiden fortlöpande annonsera/mejla om när, var och hur vi kan träffas. De första träffarna leds av personer från styrelsen, men det kan säkert även bli andra medlemmar som tar initiativ till nätverksträffar på nätet.

Program våren 2022

Efterhandledning i handledning i omvårdnad, Lotta Carlson

Efterhandledning i handledning i omvårdnad, Marianne Kisthinios

Att starta och leda handledningsgrupper i omvårdnad digitalt- möjligheter och hinder, Monica Öberg Nordin

Program hösten 2022

Kommer snart

Regionala nätverk

Text med information om regionala nätverk är under berbetning !

Senast publicerad: