Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true
 1. 08 oktober 2021 | Nyheter

  Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

  Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd - NKK

 2. 08 oktober 2021 | Nyheter

  Luftvägsregistret

  Det råder stora skillnader i vården över landet. Fler patienter måste få rätt behandling, vilket är det viktigaste skälet till att Luftvägsregistret skapats. Alltfler har börjat upptäcka detta, så vi kan nu se att antalet registrerande enheter ökar kraftigt.

 3. 03 februari 2021 | Nyheter

  Nationella riktlinjer för spirometri och nebulisering

  Nu har de natonella riktlinjerna som vi väntat på kommit!

 4. 26 januari 2021 | Nyheter

  Distansbesök astma/KOL

  Hur kan vi ta hand om våra astma och KOL-patienter på distans?

 5. 25 november 2020 | Nyheter

  Nationellt spirometrikörkort

   Nationellt spirometrikörkort är en standardiserad och Lipusgranskad utbildning i utförande och tolkning av spirometri, som ASTA står bakom. Den bedrivs på flera håll i landet av läkare och sjuksköterskor med instruktörsutbildning och fördjupade kunskaper inom området.

 6. 10 november 2020 | Nyheter

  Certifiering av astma- allergi- och KOL-mottagning

  Nationell arbetsgrupp för astma, KOL och luftvägsallergi har på uppdrag av Regionalt Programområde Lung-allergi tagit fram följande dokument om certifiering av Astma- allergi- och KOL-mottagning i primärvård:

 7. 31 oktober 2020 | Nyheter

  ASTA-dagarna 2022

  Tack till den lokala arrangörsgruppen som efter 2 års pandemi äntligen kunde bjuda på uppskattade dagar i Västerås! Läs mer om postrar och stipendieutdelning De flesta föreläsningar finns nu upplagda under rubriken ASTA-dagarna 2022! Årsmöte ägde rum fredagen den 25 mars, protokoll kommer att läggas ut under "Om oss" - "Protokoll" när det är klart.

 8. 04 september 2020 | Nyheter

  Uppdaterat spirometridokument från ERS

  ERS har hösten 2019 kommit med en artikel med uppdaterade rekommendationer, bl.a. lyfts hygienaspekten upp samt finns lite nyheter kring kontraindikationer. Läs mer:

 9. 04 september 2020 | Nyheter

  Komponenthandboken

  Ny upplaga av komponenthandboken!

 10. 04 september 2020 | Nyheter

  Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

 11. 04 september 2020 | Nyheter

  Nya kriterier för astma/allergi/KOL-mottagningar i primärvård

  Uträkning av tidsåtgång för spirometri och omvårdnadsåtgärder visar att det behövs mer tid än vad som tidigare rekommenderats. Interproffessionell samverkan lyfts ytterligare liksom.

 12. 31 maj 2020 | Nyheter

  Spacer sammanställning

  Nu finns en sammanställning av de vanligaste spacrarna på marknaden och hur man kan använda dem!