Vad gör en Astma/KOL sjuksköterska?

Vad innebär det att arbeta som astma/KOL-ssk? Denna arbetsbeskrivning ska ses som ett övergripande och sammanhållet dokument över de arbetsuppgifter som astma/allergi/KOL-sjuksköterskan utför i sitt arbete utifrån sin specialistkompetens.

ARBETSBESKRIVNING för legitimerad  sjuk­sköterska med inriktning mot astma-allergi-KOL