Banner för Barnets Lyckopenning med bild på bebis som vilar i två händer

Synskadades Riksförbund

Behöriga sökande till Barnets Lyckopenning är sjuksköterskor/barnmorskor. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening alt Svenska Barnmorskeförbundet krävs. Totalt delas 30 000 kr delas ut en gång per år, fördelat över utvalda ansökningar. Enbart ansökningar som är i slutet av projektet/delrapporten godtas.

Sök bidrag från Barnets Lyckopenning