Fonder och stipendier för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter
Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Svensk sjuksköterskeförenings logotyp med texten fonder och stipendier

Fonder & Stipendier

Svensk sjuksköterskeförening förvaltar ett antal fonder och stipendier som sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan söka under hela året. Utdelning sker två gånger per år. Den sökande får stipendiet cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

När du söker stipendier bör du tänka på:

  • Endast sjuksköterskor kan söka bidrag.
  • Att ett stipendium aldrig är så stort så att det är kostnadstäckande.
  • Stipendier betalas inte ut retroaktivt.
  • Vid bindande anmälan till en kurs/resa måste du ta ställning till om du har möjlighet att delta oberoende av om du får ett mindre bidrag eller inget bidrag alls.
  • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
  • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.
  • För sista ansökningsdag och vilka kriterier som gäller se respektive fond i menyn.
  • Ansökningsblankett hittar du under respektive stipendium.

För information och beställning av ansökningsblanketter kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck    
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

  • Svensk sjuksköterskeförening har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

  • Svensk sjuksköterskeförening, organisationsnummer 802002-9842, 114 27 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Senast publicerad: 2017-11-30

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska