Svenska sektionen av Young Cancer Nurses [YCN]

Nätverket riktar sig till yngre sjuksköterskor ( upp till 35 år) som arbetar inom cancervård

Om du vill veta mer, kontakta:

Emma Ravandoni
Strålbehandlingen, Onkologiska kliniken
Universitets sjukhuset, Linköping
e-post: Emma.Ravandoni@regionostergotland.se


Senast publicerad: