Styrelsen 2017

Levnadsvaneförändringar vid prediabetes

Ny broschyr för dig som träffar patienter med prediabetes.

Släktingar till personer med typ 1 diabetes screenas för autoantikroppar.

I forskningsstudien TrialNet screenas släktingar till personer med typ 1 diabetes för autoantikroppar.

Behandlingsstrategier och kunskapsstöd vid diabetes

Råd kring munhälsa vid diabetes

Nya informationsblad

Psychosocial Care for People With Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association

Psychosocial Care for People With Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association

Diabetes Self-management Education and Support in Type 2 Diabetes

Diabetes Self-management Education and Support in Type 2 Diabetes

Årets diabetessjuksköterska intervjuad i Vårdfokus

Årets diabetessjuksköterska intervjuad i Vårdfokus

Utvärderingen av patienter som genomgått antiVegf behandling för diabetesmakulaödem

Utvärderingen av patienter som genomgått antiVegf behandling för diabetesmakulaödem

Ledtalsrekommendationer 2016

Nya ledtalsrekommendationer för diabetessjuksköterskor.

Rekommendationerna uppdaterade

Mall för granskning av broschyrer

Tips vid bedömning av broschyrer

Diabetespris instiftas till professor Leif Groops ära

Diabetespris instiftas till professor Leif Groops ära

"The Leif C. Groop award for diabetes research" kommer att delas ut till en yngre framgångsrik forskare.

Årets diabetessjuksköterska 2016 Ingrid Wetterholtz

Årets diabetessjuksköterska 2016 Ingrid Wetterholtz
Ingrid

Stipendiater 2016

Stipendiater 2016

Läkare varnar för LCHF

Läkare varnar för LCHF

Maria Svedbo Engström publicerade artikel som grund för det nu (snart) färdigställda PROM formuläret.

Maria Svedbo Engström publicerade artikel som grund för det nu (snart) färdigställda PROM formuläret.
Maia S E

Varnar för att ge barn med diabetes lchf-kost

Varnar för att ge barn med diabetes lchf-kost
Janeth

Specialistsjuksköterskeprogram Diabetessjuksköterska

Specialistsjuksköterskeprogram Diabetessjuksköterska
diabssk

Pressmeddelande från två representanter i Barndiabeteskampen jämte medborgarförslag från desamma till Landstinget Dalarna.

Pressmeddelande från två representanter i Barndiabeteskampen jämte medborgarförslag från desamma till Landstinget Dalarna.

Ny app har utvecklats för barn och ungdomar med diabetes

Ny app har utvecklats för barn och ungdomar med diabetes

NDR ny hemsida

NDR ny hemsida

Läkare och diabetespatienter uppfattar sjukdomen olika

Läkare och diabetespatienter uppfattar sjukdomen olika
AGNETA

Unga Diabetiker gör sjukhusbesök via nätet

Unga Diabetiker gör sjukhusbesök via nätet
johan

Nya Nationella Kvalitetsmål för Glukosmätning i Sverige från 150701

Nya Nationella Kvalitetsmål för Glukosmätning i Sverige från 150701

Insulinpump nära halverar risken för död i hjärtkärlsjukdom

Insulinpump nära halverar risken för död i hjärtkärlsjukdom

Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status

Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status

Livskvalitet och maculaödem

Livskvalitet och maculaödem

Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes

Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes

Socialstyrelsens slutversion av gränsvärden för graviditetsdiabetes

Socialstyrelsens slutversion av gränsvärden för graviditetsdiabetes

Läkemedelsverkets presentation på symposiet 2015

Läkemedelsverkets presentation på symposiet 2015

Följ oss

Årets diabetessjuksköterska 2016 Ingrid Wetterholtz

Årets diabetessjuksköterska 2016 Ingrid Wetterholtz
Ingrid

Kalendarium

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Nationella Riktlinjer för diabetesvård 2015

Synpunkter från SFSD

Nationella Riktlinjer för diabetesvård 2015