Medlem

Bli medlem i SFSD!

Här kan du ansöka om medlemskap

Symposium

Våren 2020 anordnar SFSD på nytt symposium på Norra Latin i Stockholm. Mer information kommer under hösten.

Boka in 23-24 april 2020
Symposium

Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Via Svensk Sjuksköterskeförening finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag.

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor

Årets diabetessjuksköterska 2018 Marie Lindström

Årets diabetessjuksköterska 2018 Marie Lindström

Doktorandtjänster

Just nu finns möjlighet att söka doktorandtjänst på Sofiahemmets högskola. Flera har inriktning mot diabetes.

Doktorandtjänster

Nationell rekommendation om MiniMed 670G publicerad

NT-rådets yttrande till landstingen angående MiniMed 670G och liknande hybrid closed loop-pumpar

NT-rådets yttrande till landstingen

Nationella riktlinjer för diabetesvård- stöd för styrning och ledning

Socialstyrelsen har 2018 genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för diabetesvård

Diabetesvård- en askungesaga i svensk vård

Ny debattartikel från SFSD

Fem typer i stället för två kan ge bättre medicinering och färre följdsjukdomar

Ny klassificering av diabetessjukdomar

Diabetespatienter kan få bättre vård om klassificeringen ändras till fem grupper i stället för två, visar ny diabetesforskning.
Leif Groop

LEDTAL för diabetessjuksköterskor

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk Förening för Diabetologi utarbetat ledtal för diabetessjuksköterskor.

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk Förening för Diabetologi utarbetat ledtal för diabetessjuksköterskor.
Omslag ledtal för diabetessjuksköterskor

Broschyr om subcutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
Del av omslag för broschyren subkutana injetioner för barn och vuxna med diabetes

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Kalendarium

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Webbutbildning - Äldre med diabetes