Omvårdnadsmagasinet

Omvårdnadsmagasinet utkommer med sex nummer per år till medlemmar i Svensk Sjuksköterskeförening. Tidningen vill bidra till sjuksköterskors professionella utveckling genom att sprida forskning och utveckling inom omvårdnad med målet att kunskapen omsätts i klinisk verksamhet.

Förutom vetenskapliga artiklar bjuder Omvårdnadsmagasinet även på reportage och artiklar som behandlar den kliniska verksamheten och aktuella omvårdnadsfrågor. I tidningen finns också information om Svensk sjuksköterskeförening och vår verksamhet.

Omvårdnadsmagasinet har en egen hemsida Länk till annan webbplats.. Där kan du läsa sammanfattningar av artiklar publicerade i tidningen, söka artiklar och läsa extramaterial.

Är du inte medlem men vill prenumerera på Omvårdnadsmagasinet?
Årskostnad för sex nummer: 450 kr i Sverige, 500 kr i Norden, 550 kr i övriga världen.

Kontakt

Alexandra Berktas
Medlemsansvarig, fakturafrågor samt bokning Huså/ konferenser
e-post:
alexandra.berktas@swenurse.se
telefon:
08-412 24 21

Senast publicerad: