Lagbok och stetoskop

Vad är Forensisk omvårdnad?

Forensisk omvårdnad innebär att sjuksköterskans kompetens möter rättsväsendets. Det berör hälso- och sjukvårdspersonal som i sitt arbete möter våldsutsatta personer, gärningsmän och deras närstående.

Vad är Forensisk omvårdnad?

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Om nätverket

Vi är ett ideellt nätverk som arbetar för att sprida kunskap och främja utvecklingen av forensisk omvårdnad i Sverige.

Om nätverket

Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenskt Nätverk för Forensisk Omvårdnad?

Bli medlem