Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Föreningen Nikola nätverk har i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion.

Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem och omfattar de funktionella problem som berör urinblåsan såsom urininkontinens, trängningsproblematik samt svårighet att tömma urin. Det berör alla åldrar och är vanligast hos äldre.

Blåsdysfunktion beskriver flera olika problem. Förutom urininkontinens och trängningar, ingår också tömningsproblem och efterproblem i begreppet. Urinläckage och trängningar orsakar lagringsproblem medan tömningsproblem uppkommer när hinder finns för blåstömning. Efterproblem är läckage som uppstår efter tömning av blåsan. Kunskaper om de olika problemen ger bättre förutsättning för en adekvat behandling.

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion (pdf, 1,20 MB, öppnas i nytt fönster)

I samverkan med sektioner

  • Bild på publikationen "Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes"

    Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

    Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.

  • Bild på publikationen Ledtal för diabetessjuksköterskor

    Ledtal för diabetessjuksköterskor

    Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening utarbetat så kallade ledtal.