Vetenskapskafé repo

Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening har tidigare med framgång publicerat material för att utveckla omvårdnaden och förtydliga sjuksköterskans profession. Nu följer vi upp dessa satsningar med ett pedagogiskt material som ska inspirera till viktiga frågor om de metoder som används i det dagliga omvårdnadsarbetet.Klicka här för att läsa hela publikationen

Klicka här för att beställa publikationen (extern länk)

  • Bild på omslag Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

    Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

    Svensk sjuksköterskeförening har i rapporten Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete utvärderat metoder i omvårdnad i anslutning till SBU:s Alertråds arbete.