Telemedicin

Här kommer utlovade PP presentationen "Nu är det tid för telemedicinsk sårmonitorering i Sverige av Rolf Jelnes. Tack alla deltagare, utställare och föreläsare för deltagande i sårkonferensen i Umeå. Foto: Britt Ebbeskog Umeå Rådhus. Infört 26/4-16

Nu är tid för telemedicinsk sårmonitorering i Sverige.pdf
Rådhuset Umeå

STOP PRESSURE ULCERS DAY 2016!

One GOAL worldwide – STOP pressure Ulcers! I år är det den 17 november 2016. Reservera v. 46 för STOP PRESSURE ULCER DAY. Information och material finns att ladda ner på www.epuap.org till Stop pressure ulcer day. Uppdaterat 12/5-16

Deklaration Stop Pressure Ulcer Day
Logga

PUCLAS3

PUCLAS3 är nu tillgänglig att bekanta sig med på EPUAP hemsida. PuCLAS3 is now available for free. Contact us to get your login details! PuCLAS3 brings a new, updated content, a new layout as well as a new logo. It includes 4 different modules. Infört 12/5-16

http://www.epuap.org/
Puclas3 logga

SSiS:s hemsida

En nyhet är att vi har öppnat upp vår hemsida helt för även icke medlemmar. Vi gör detta för att vi vill nå ut med information och kunskap runt sår och sårbehandling så brett som möjligt men även på grund av problem att vår hemsida har låst sig flera gånger under året så ingen har kommit åt medlemssidorna. Nytt nr EWMA Journal April 2016 Issue. The theme of this issue is “Science, Collaboration, Education” and it is dedicated to celebrating the 25th Anniversary of EWMA. Uppdaterat 19/5-16. Foto: Kristina Wetterdal

online version of the EWMA Journal here
Vallmo

Tidskrift för Sårsjuksköterskor

År 2016 blir ett spännande år där du kommer att få fyra medlemstidningar och ett konferensnummer inför konferensen i Umeå 20-21 april 2016. Andra numret utkommer i slutet av maj med tema; Undertrycksbehandling, nytt EWMA-dokument presenteras samt hälsoekonomi och sår. Tidskriften SårMAGASINET distribueras till SSiS medlemmar (gratis). Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften a' 325 kr för en helårsprenumeration. Du kan för 200 kr bli medlem i SSiS och erhåller tidningen utan extra kostnad (se Medlemsansökan). Uppdaterat 24/5-16

Medlemsansökan
Sårmagasinet

World Union of Wound Healing Societies 2016

The WUWHS 2016 Congress is getting closer and closer! 5th Congress of the World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) i FLORENCE, ITALY, 25-29 SEPTEMBER, 2016. Tema: "One Vision, One Mission." SSiS är medlem i I SISTER SOCIETY inom Världs-sår-organisationen WUWHS. Information om registrering och bokning av hotell www.wuwhs2016.com Abstract submission is open! www.wuwhs2016.com/abstract-submission Intressant PROGRAM se länk Uppdaterad 24/2-16

WUWHS:s prel program och information
Florence

EPUAP 2016

EPUAP medverkar som stödjande trycksårsförbund vid den femte kongressen av WUWHS i Florens, Italien, 25-29 september 2016. Temat för konferensen är: “One Vision, One Mission”. Ulrika Källman och Carina Bååth som ingår i SSiS:s styrelse är invalda som trustee (ledamot) i EPUAP. Uppdaterat 17/2-16

Information om WUWHS konferens 25-29/9 2016
EPUAP logga

Nordisk konferens 2016

Planera redan nu in konferensen: Nordic Conference in Nursing Research, Methods and Networks for the future, den 15-17 juni 2016 i Stockholm.  Information se länk till Utbildningar/Konferenser

Utbildningar/Konferenser
Stockholm

Följ oss

Bli SSiS medlem

För medlemskap – fyll i uppgifterna vid medlemsansökan och betala 200 kr till:  Postgironummer 43 80 49 -9 eller bankgironummer 5767 - 6330. Infört 29/4

Bli medlem

Kalender

Styrelsen

Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, är en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.

Styrelsen
SSiS Logga

Nationellt kvalitetsregister

Register för personer med svårläkta sår. I RiksSår registreras bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes. Registeruppgifterna utgör en databas för klinisk praktisk verksamhet, för kvalitetsförbättring och för patientnära forskning i ämnet sårläkning. För information kontakta registersekreterare: kristina.nordin@rikssar.se

RiksSår
Logga RiksSår

Sårbehandling 2015/2016

Beställning av Sårbehandlingsbok 2015/2016

Facklitteratur

Bli medlem i SSiS

Medlemskap i SSiS. Anmäl er via vår anmälningsblankett. Viktigt att ange namn, mejl och personnummer för registrering i medlemsregistret så vi kan förmedla information om våra aktiviteter och utskick av SårMagasinet. Tacksam om ni kontakar oss vid adressändring. Kontakta oss om svarsmeddelande inte erhålles.

Bli medlem i SSiS

PÅMINNELSE !

SårMagasinet nr 1 2016 är det sista numret om man INTE betalar in medlemsavgiften före sista april 2016. Sedan plockas man bort ur registret. Kontakta Ansvarig för medlemsregistrering vid frågor. Uppdaterat 7/4-16

Ansvarig för medlemsregistrering
Logga Sårmagasinet