Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Aktiviteter under Almedalsveckan

Svensk sjuksköterskeförening finns på plats under Almedalsveckan från den 3–7 juli. Besök några av de seminarier som föreningen medverkar i och ta chansen att träffa vår ordförande Ami Hommel för att samtala om Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen.

Mer om Svensk sjuksköterskeförenings aktiviteter under Almedalsveckan
Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande med broschyren Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Filmer om Magnetmodellen

Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammade Intenationella sjuksköterskedagen den 12 maj med tre nya filmer om Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen.

Se filmerna om Magnetmodellen
Cajsa-Stina Engblom och Anna Lena Brantberg.

Workshop om bedömning med AssCE-formuläret

I Sjuksköterskornas hus anordnades den 4-5 april en workshop med fokus på bedömningen av studenter med hjälp av AssCE-formuläret på avancerad nivå.

Mer om arbetet med AssCE-formuläret
Grupparbete om bedömningen av studenter med hjälp av AssCE-formuläret på avancerad nivå

Effektivare vård med högre kompetens

För några år sedan tillsatte regeringen en utredning om hur professionernas resurser ska kunna användas mer ändamålsenligt. Utredningens betänkande Effektiv vård innehåller väl genomtänkta förslag och förslag som Svensk sjuksköterskeförening är kritisk emot.

Ledaren i senaste numret av Omvårdnadsmagasinet
Bild på senaste numret av Omvårdnadsmagasinet

Sjuksköterskedagarna 2016

Den 22-23 november 2016 äger Sjuksköterskedagarna rum i Stockholm. Temat för tvådagarskonferensen är "Kvalitet i omvårdnad – sjuksköterskans ansvar".

Sjuksköterskedagarna 2016
Flyer för Sjuksköterskedagarna 2016

En strukturerad terminologi för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening har under flera arbetat för att Socialstyrelsens nationella fackspråk inom vård och omsorg också ska innehålla omvårdnadsterminologi.

Genombrott för omvårdnadsterminologin ICNP
Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen SöS

Språket en nyckel

Jag läste i Skånska Dagbladet att Nabil Fakhro bjudit in Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson för att visa att invandrare visst duger och är en resurs i det Svenska samhället. Nabil och hans bror har växt upp i Sverige i vad Nabil själv beskriver som en stadsdel med många invandrare och att de under uppväxten var ganska stökiga.

Ami Hommels krönika i senaste Omvårdnadsmagasinet
Fotografi av Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande

Bidra till hälsa

För dig som vill arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tillsammans med kunniga och erfarna sjuksköterskor hälsofrämjande tagit fram utbildnings- och inspirationsmaterial.

Inspiration till att arbeta med levnadsvanor
Omslag broschyr Bidra till hälsa

Fritidsstugor i Huså

I den unika lilla fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar rekreation och vila i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Mot professionsetiken att begränsa vård

Det är oförenligt med professionsetiska principer och i strid med mänskliga rättigheter att begränsa tillgången till vård för papperslösa. Det menar Svensk sjuksköterskeförening, flera andra professionsföreningar och ideella organisationer i ett svar på Sverigedemokraternas utspel om att begränsa vården för papperslösa.

Debattinlägget på Svenska Dagbladets hemsida
Del av omslaget till Sjuksköterskornas etiska kod

Publikationer

 • Omslag Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, EMI

  Skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats

  18 april 2016
  Kompetensbeskrivningen är ett stöd för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, vårdgivare och lärosäten genom att förtydliga värdet, behovet och kompetensen av skolsköterska inom EMI.
  Skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats
 • Bild på omslag SSF om... Evidensbaserad vård och omvårdnad

  Evidensbaserad vård och omvårdnad

  15 april 2016
  I den nya reviderade upplagan av Svensk sjuksköterskeförening om evidensbaserad vård och omvårdad kan du läsa om sjuksköterskans ansvar och vad som krävs för att bedriva evidensbaserad vård.
  Evidensbaserad vård och omvårdnad
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  15 april 2016
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 2, 2016

Webbutik

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Till webbutiken
Bild på publikationser som finns i Svensk sjuksköterskeförenings webbutik

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund