Bild på Ania Willman med texten Ordförande har ordet

Situated freedom

Ibland hamnar man i sammanhang man önskar att man kunde slippa. I situationer som man hade velat undvika men inte kunde förutse. Men, även om situationen blir fel kan man välja hur man vill förhålla sig till det som händer. ”Situated freedom” kallar omvårdnadsteoretikern Rosemarie Rizzo Parse det för.

Läs Ania Willmans krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2014
Omslag till Svensk sjuksköterskeförenings startegi för utbildningsfrågor

Brister i sjuksköterskors specialistutbildningar

Svensk sjuksköterskeförening anser att resultatet av Universitetskanslers- ämbetets utvärdering är mycket allvarligt. Utvärderingen visar att en majoritet av specialistutbildningarna för sjuksköterskor får omdömet bristande kvalitet.

Läs pressmeddelandet
Bild på senaste numret av Omvårdnadsmagasinet

Satsa på omvårdnadsforskning

För att möta de problem som finns i dagens vård och omsorg behövs ökade resurser till forskning, både för att ta fram ny kunskap och för att stödja införandet och användningen av forskningsresultat. Anslagen till forskningsprojekt inom omvårdnad har hittills varit blygsamma om man jämför med andra forskningsområden.

Ledaren i senaste numret av Omvårdnadsmagasinet
Fotografi på valberedningen.

Var med och påverka föreningens framtid

Ny ordförande för Svensk sjuksköterskeförening väljs vid föreningsstämman den 9 juni 2015. Var med och påverka föreningens framtid genom att lämna in motioner och nominera dina kandidater till styrelse- och revisorsuppdrag.

Mer om hur du skickar in motioner och nominerar
Fotografi på Carling storband

Inspirerande möten och kunskap på VFU i Malmö

Den 14-15 oktober 2014 arrangerande Svensk sjuksköterskeförening i samverkan med Malmö högskola årets konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Tema den här gången var Lärandet i en föränderlig värld.

Presentationer och mer om VFU-konferensen
Fotografi på Hanna Davidsson som arbetar i Svensk sjuksköterskeförenings monter

Årets VFU-konferens ur ett studentperspektiv

Hanna Davidsson, studerande Rödakorsets Högskola och årets Queen Silvia Nursing Award-stipendiat, var med Svensk sjuksköterskeförening under arbetet med årets VFU-konferens i Malmö. I sin artikel beskriver Hanna Davidsson konferensen ur ett studentperspektiv.

Hanna Davidsson skriver om VFU-konferensen i Malmö
Ania Willman talar under Ordföranderådet.

Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven

Den nya regeringen har ett stort nationellt ansvar för att vården har tillgång till medarbetare med hög kompetens, eftersom rätt kompetens är en nödvändighet för säker vård. Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk är allvarligt oroade över hälso- och sjukvårdens och omsorgens brist på specialistsjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåds uttalande
Fotografi på Cecilia Lundmar och Hampus Dahlquist.

Ta ställning i frågan om organdonation

Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation, gör det nu.

Se våra filmer om organdonation och ta ställning
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.

Filmer om god och säker vård

I samband med årets Internationella sjuksköterskedag med temat "Sjuksköterskor leder utveckling av omvårdnad” har Svensk sjuksköterskeförening spelat in tre filmer om god och säker vård.

Se filmerna om god och säker vård
 • Nej till handel med organ

  6 oktober 2014
  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksamma organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.
  Nej till handel med organ
 • Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven

  3 oktober 2014
  Den nya regeringen har ett stort nationellt ansvar för att vården har tillgång till medarbetare med hög kompetens, eftersom rätt kompetens är en nödvändighet för säker vård. Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk är allvarligt oroade över hälso- och sjukvårdens och omsorgens brist på specialistsjuksköterskor.
  Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven
 • Nya utbildningsplatser kräver ett Nationellt samverkansorgan

  9 april 2014
  Äntligen har regeringen öronmärkt statsanslag för sjuksköterskors specialistutbildning. Det är en bra början anser Svensk sjuksköterskeförening, men det räcker inte.
  Läs pressmeddelandet
 • Nya vetenskapliga råd för Svensk sjuksköterskeförening

  3 april 2014
  Svensk sjuksköterskeförening har utsett tio personer till vetenskapliga råd som bistår föreningens styrelse i att företräda vetenskapliga frågor inom omvårdnadsområdet.
  Mer information om de vetenskapliga råden
 • Sjuksköterskeutbildningarna håller hög kvalitet

  19 februari 2014
  Svensk sjuksköterskeförening är stolt och glad över att landets sjuksköterskeutbildningar i stor utsträckning håller hög kvalitet. Universitetskanslersämbetet har genomfört en omfattande nationell kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Resultatet visar att lärosätenas målmedvetna kvalitetsarbete har gett resultat.
  Mer om Universitetskanslersämbetets utvärdering
 • Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening lyfter forskning i ny tidskrift

  17 februari 2014
  Vård i Norden publicerar artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den lyfter omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling i en nordisk kontext. Den 15 mars 2014 utkommer första numret av Vård i Norden med ny chefredaktör.
  Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening lyfter forskning i ny tidskrift
 • Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

  3 februari 2014
  Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik anser att det finns betydande etiska problem med denna typ av verksamhet.
  Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården
 • Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  18 september 2014
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.
  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
 • Bild på omslag SSF om... Nationellt fackspråk och terminologier

  Nationellt fackspråk och terminologier

  18 september 2014
  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och med sådan kvalitet att den bidrar till en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov.
  Nationellt fackspråk och terminologier
 • Bild på omslag Re-Aktion för adekvat bedömning av kroppstemperatur

  Om adekvat bedömning av kroppstemperatur

  18 september 2014
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för för adekvat bedömning av kroppstemperatur. Bedömningen av kroppstemperatur har stor betydelse för i klinisk praxis för beslut om omvårdnad, medicinsk diagnos, behandling och laboratorietester.
  Om adekvat bedömning av kroppstemperatur
 • Bild på omslag Re-Aktion för att minska risken för sömnstörningar

  Om att att minska risken för sömnstörningar

  18 september 2014
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för sömnstörningar. Sömn är ett grundläggande fysiologiskt behov hos människan. Sömnen påverkar både vår livskvalitet, vårt psykiska och fysiska välmående, hur vi fungerar dagtid samt vår förmåga att hantera stressorer i vardagen.
  Om att att minska risken för sömnstörningar
 • Bild på omslag Re-Aktion om läkemedelsahantering

  Om läkemedelshantering

  18 september 2014
  Läkemedelshantering är en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor. Sjuksköterskor tar emot ordination, iordningställer och administrerar läkemedel till patienter samt utvärderar läkemedlets effekter och eventuella bieffekter.
  Om läkemedelshantering
 • Omlagsillustration med kugghjul

  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  16 juni 2014
  Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.
  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården
 • Fotografi: ambulanssjuksköterska springer med patient i sjukhussäng

  Satsa på specialistsjuksköterskan

  12 juni 2014
  Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv.
  Satsa på specialistsjuksköterskan
 • Bild på sjuksköterska

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  3 februari 2014
  I den nya medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfråg

  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor

  14 oktober 2013
  Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker patientvård. Vår förhoppning är att Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor ska fungera som stimulans i debatten om vad som krävs av sjuksköterskors utbildning för en god, säker och trygg patientvård.
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor
 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  13 oktober 2013
  I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.
  Teamarbete och förbättringskunskap
Bild på sjuksköterska

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Omslagsillustration Omvårdnadmagasinet nr 5, 2014

Omvårdnads- magasinet

Föreningens medlemstidning Omvårdnadsmagasinet sprider resultat från forskning och utveckling till sjuksköterskor.

Omvårdnadsmagasinet
Stuga vid Ödetorpet med utsikt över Kallsjön

Boka fritidsstuga vid Åreskutan

Nu kan du boka stuga den vecka som passar dig de tolv kommande månaderna. För veckor över jul, nyår, sport- och påsklov lämnar du in en intresseanmälan under perioden 15 aug–15 okt.

Boka fritidsstuga vid Åreskutan
Bild på Dialogduken

Dialogduken - för reflektion om etik

Här hittar du erfarenheter från arbete med Dialogduken för att stimulera reflektion om värdegrundfrågor och etik på arbetsplatser, i team och i studentgrupper

Dialogduken
Del av omslaget till Sjuksköterskornas etiska kod

Sjuksköterskornas etiska kod

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik.

Etiska koden för sjuksköterskor
Bild på hjärta från Värdegrund för omvårdnad

Värdegrund för omvårdnad

Värdegrund för omvårdnad beskriver centrala värden av betydelse för omvårdnad.

Värdegrund för omvårdnad