Fotografi av Ania Willman, Svensk sjuksköterskeföreningsordförande

Patientsäkerhet kräver långsiktighet

För att patientsäkerheten ska förbättras krävs det långsiktighet skriver Svensk sjuksköterskeförening Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Kommunal.

Läs debattartikeln i Dagens Medicin
Fotografi på Svensk sjuksköterskeförenings valberedning

Nominera till förenings- stämman

Ny ordförande för Svensk sjuksköterskeförening väljs vid föreningsstämman den 9 juni 2015. Var med och påverka föreningens framtid genom att nominera dina kandidater till styrelse- och revisorsuppdrag.

Nominera dina kandidater
Omslagsillustration med kugghjul

Satsa på omvårdnads- forskning för att förbättra vården

Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.

Omvårdnadsforskning förbättrar vården
Fotografi på sjuksköterskor som springer med sjukhussäng

Satsa på specialist- sjuksköterskan

Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv.

Satsa på specialistsjuksköterskan
Fotografi av HC Andersen-paraden vid rådhuset

Nordic Conference in Nursing Research

Svensk sjuksköterskeförening anordnade i samarbete med Dansk Selskab for Sygeplejeforskning och Norsk Selskap for Sykepleieforskning en uppskattad nordisk konferens för omvårdnadsforskning i Odense den 10 -12 juni.

Läs mer om konferensens aktiviteter
Sjuksköterskor i it-miljö

Satsa en miljard på IT-utveckling i vården

Nu är det dags att satsa en miljard på IT-utvecklingen i vården. En nationell satsning skulle kunna lösa många av de grundproblem som vården dras med anser Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Kommunal och Sveriges läkarförbund.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.

Filmer om god och säker vård

I samband med årets Internationella sjuksköterskedag med temat "Sjuksköterskor leder utveckling av omvårdnad” har Svensk sjuksköterskeförening spelat in tre filmer om god och säker vård.

Se filmerna om god och säker vård
Bild på Ania willman som föreläser på Sjuksköterskans dag

Föreläsningar om sjuksköterskans möjligheter och kompetens

Ania Willman, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, föreläser om sjuksköterskerollens förändring och kompetens i framtiden och Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap, om sjuksköterskeyrkets möjligheter.

Se föreläsningarna
Martha Ehlin, grundare av Mer organdonation

Ta ställning i frågan om organdonation

Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

Så kan du ta ställning om organdonation
 • Nya utbildningsplatser kräver ett Nationellt samverkansorgan

  9 april 2014 Äntligen har regeringen öronmärkt statsanslag för sjuksköterskors specialistutbildning. Det är en bra början anser Svensk sjuksköterskeförening, men det räcker inte. Läs pressmeddelandet
 • Nya vetenskapliga råd för Svensk sjuksköterskeförening

  3 april 2014 Svensk sjuksköterskeförening har utsett tio personer till vetenskapliga råd som bistår föreningens styrelse i att företräda vetenskapliga frågor inom omvårdnadsområdet. Mer information om de vetenskapliga råden
 • Sjuksköterskeutbildningarna håller hög kvalitet

  19 februari 2014 Svensk sjuksköterskeförening är stolt och glad över att landets sjuksköterskeutbildningar i stor utsträckning håller hög kvalitet. Universitetskanslersämbetet har genomfört en omfattande nationell kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Resultatet visar att lärosätenas målmedvetna kvalitetsarbete har gett resultat. Mer om Universitetskanslersämbetets utvärdering
 • Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening lyfter forskning i ny tidskrift

  17 februari 2014 Vård i Norden publicerar artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den lyfter omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling i en nordisk kontext. Den 15 mars 2014 utkommer första numret av Vård i Norden med ny chefredaktör. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening lyfter forskning i ny tidskrift
 • Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

  3 februari 2014 Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik anser att det finns betydande etiska problem med denna typ av verksamhet. Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården
 • Vedertagen internationell forskning: antalet sjuksköterskor ökar patientsäkerheten

  12 december 2013 Hela teamet behövs i hälso- och sjukvården: sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor. Vi står inför ett omfattande rekryteringsbehov av alla professioner i hälso- och sjukvården. Läs pressmeddelandet
 • Första draget i tobakens Endgame

  14 november 2013 Första draget i tobakens Endgame De resurser som samhället satsar på att förebygga den ohälsa och de 6 000 förtida dödsfall i tobaksrelaterade sjukdomar som rökningen årligen orsakar i Sverige är generande blygsamma i relation till lidandet och kostnaderna. Första draget i tobakens Endgame
 • Bild på sjuksköterska

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  3 februari 2014 I den nya medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening. Det här är Svensk sjuksköterskeförening
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  11 oktober 2013 Nu är Svensk sjuksköterskeförenings nyöversättning av ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor färdig. Koden, som reviderades i slutet av 2012, är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad med en svensk kontext. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
 • Omlagsillustration med kugghjul

  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  16 juni 2014 Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården. Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården
 • Fotografi: ambulanssjuksköterska springer med patient i sjukhussäng

  Satsa på specialistsjuksköterskan

  12 juni 2014 Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv. Satsa på specialistsjuksköterskan
 • Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

  Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

  10 oktober 2013 I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienter och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare. Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa
 • Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfråg

  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor

  14 oktober 2013 Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker patientvård. Vår förhoppning är att Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor ska fungera som stimulans i debatten om vad som krävs av sjuksköterskors utbildning för en god, säker och trygg patientvård. Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor
 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  13 oktober 2013 I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat. Teamarbete och förbättringskunskap
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad

  Värdegrund för omvårdnad

  23 september 2013 Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för sjuksköterskeprofessionen. Värdegrund för omvårdnad beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad. Värdegrund för omvårdnad
Bild på sjuksköterska

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Stuga vid Ödetorpet med utsikt över Kallsjön

Boka fritidsstuga vid Åreskutan

Nu kan du boka stuga den vecka som passar dig de tolv kommande månaderna. För veckor över jul, nyår, sport- och påsklov lämnar du in en intresseanmälan under perioden 15 aug–15 okt.

Boka fritidsstuga vid Åreskutan
Omslagsillustration Omvårdnadmagasinet nr 3, 2014

Omvårdnads- magasinet

Föreningens medlemstidning Omvårdnadsmagasinet sprider resultat från forskning och utveckling till sjuksköterskor.

Omvårdnadsmagasinet
Logotyp Sjuksköterskor samtalar om Levnadsvanor

Levnadsvanor

Projektet Sjuksköterskor samtalar om levnadsvanor stödjer införandet av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Sjuksköterskor samtalar om levnadsvanor