Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Avhandlingar inom omvårdnad

Finns din avhandling med i Svensk sjuksköterskeförenings bibliotek? Med er hjälp kan vi tillsammans fortsätta bygga ett unikt bibliotek med avhandlingar inom omvårdnad och utöka listan över avhandlingar inom omvårdnad skrivna av disputerade sjuksköterskor och barnmorskor.

Kolla om din avhandling finns med
Fotografi på Svensk sjuksköterskeförenings bibliotek över avhandlingar inom omvårdnad skrivna av sjuksköterskor och barnmorskor

Årets VFU-konferens är fullbokad

Vi är glada att årets VFU-konferens i Göteborg har blivit fullbokad rekordsnabbt och ser fram emot en bra konferens den 17-18 november. VFU-konferensen arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening och Göteborgs universitet och går under temat "Att lära i team för att verka i team".

Var med på reservlistan
Fotografi som visar Göteborgs universitet och VFU-konferensens logotyp

Dags att avskaffa undantag från legitimation

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år försökt få bort föreskriften som tillåter att sjuksköterskestudenter i termin fem har rätt att vikariera som sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildningen måste ses som en helhet och det kan aldrig finnas undantag för ett legitimationskrav.

Läs remissvaret
Illustration remissvar som kuvert

Magnetmodellen och ledarskap för omvårdnadsutveckling

Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings workshop om Magnetmodellen och ledarskap för omvårdnadsutveckling. Vi vänder oss till dig som är chef/ledare med intresse av att fördjupa dina kunskaper i Magnetmodellen.

Workshop om Magnetmodellen och ledarskap för omvårdnadsutveckling
Fotografi av professorerna Jane Barnsteiner och Joanne Disch

Sjuksköterskor är inte utbytbara mot undersköterskor

Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, skriver att det är anmärkningsvärt att verksamhetschefen på geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset anser att legitimerade sjuksköterskor är utbytbara mot undersköterskor.

Läs debattartikeln på Dagens Medicins hemsida
Ami Hommel, orförande i Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jonas Hermansson

Äldre personers rätt till omvårdnad

År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov.

Läs broschyren Äldre personers rätt till omvårdnad
Illsstration från omslaget av broschyren

Boka fritidsstuga vid Åreskutan

Vill du hyra fritidsstuga över, jul, nyår, sport- och påsklov i natursköna Huså vid Åreskutan?

Lämna in intresseanmälan före den 31 oktober
Åreskutan sedd från Huså

Ami Hommel är vald till ny ordförande

Ami Hommel valdes till ordförande och fyra nya styrelseledamöter utsågs enligt valbereningens förslag på Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma den 9 juni 2015.

Mer om föreningsstämman och filmade intervjuer med Ami Hommel och Ania Willman
Ami Homemel Svensk sjuksköterskeföreningsordförande

Bättre kommunikation kan minska vårdskador

Bättre möten och mer delaktiga patienter kan minska omvårdnadsrelaterade vårdskador. Det visar en studie av Åsa Andersson, Svensk sjuksköterskeförenings strategiska rådgivare och doktorand vid Karolinska institutet i Stockholm. Studien presenterades på ICN:s kongress i Seoul och är accepterad för publicering i tidskriften International Nursing Review.

Artikel om studien i Vårdfokus
Åsa Andersson, strategisk rådgivare, Svensk sjuksköterskeförening

Abstrakt till nordisk forskarkonferens

Ta chansen att lämna in abstrakt för att medverka på den nordiska forskarkonferensen i omvårdnad som äger rum i Stockholm 15-17 juni 2016. Konferensen vill bidra till att skapa nätverk och stärka forskningsmetoder och bjuder på internationellt ledande företrädare inom omvårdnadsforskning.

Läs programmet och lämna in abstrakt
Fotografi av Saltsjön. Foto: Erik G Svensson

Filmer om mat och hälsa

Nätverket Levnadsvanor har spelat in tre kunskapsfilmer om mat och hälsa som riktar sig till vårdpersonal och vilar på vetenskaplig grund.

Se kunskapsfilmerna om mat och hälsa
Bild på Mathias Lidin som medverkar i en av filmerna
 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  10 mars 2015
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga.
  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter
 • Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar

  5 mars 2015
  Enligt Socialstyrelsens rapporter har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och bor kvar hemma ökat, samtidigt som antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården har minskat.
  Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar
 • Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  25 november 2014
  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.
  Svensk sjuksköterskeförening står upp för kvinnans rätt till abort och alla patienters rätt till vård
 • Rätt att själv få avgöra behov av särskilt boende

  25 november 2014
  Äldre personers rätt till särskilt boende regleras av socialtjänstlagen. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (Socialtjänstlagen, SoL. 5 kap. 4 §). Ändå får många personer avslag på sin ansökan om särskilt boende med motivering att behov inte föreligger eller att behoven kan tillgodoses på annat sätt.
  Rätt att själv få avgöra behov av särskilt boende
 • Välrenommerat brittiskt förlag producerar tidskriften Vård i Norden

  21 november 2014
  I tidskriften, som kommer att heta Nordic Journal of Nursing Research, publiceras artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den publicerar omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling. Vårdförbundet äger tidskriften i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.
  Välrenommerat brittiskt förlag producerar tidskriften Vård i Norden
 • Årets doktorandstipendiat är Frida Smith

  19 november 2014
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 104 000 kronor tilldelas Frida Smith. Hon får stipendiet för projektet Personcentrerad information och kommunikation vid kolorektal cancer (PINCORE) som ger förutsättningar för patienter och närståendes partnerskap i vården.
  Frida smith utsedd till årets doktorandstipendiat
  Fotografi av Frida Smith är specialistsjuksköterska inom cancervård och doktorand vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.
 • Etiska utmaningar och framtidens sjuksköterskeroll i centrum under Sjuksköterskedagarna

  18 november 2014
  Den 19-20 november samlas 750 personer under Sjuksköterskedagarna i Folkets hus, Stockholm. Tillsammans med forskare och kollegor diskuterar vi sjuksköterskans etiska utmaningar, ny omvårdnadsforskning och hur sjuksköterskerollen ser ut i framtiden.
  Etiska utmaningar och framtidens sjuksköterskeroll i centrum under Sjuksköterskedagarna
 • Nej till handel med organ

  6 oktober 2014
  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksamma organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.
  Nej till handel med organ
 • Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven

  3 oktober 2014
  Den nya regeringen har ett stort nationellt ansvar för att vården har tillgång till medarbetare med hög kompetens, eftersom rätt kompetens är en nödvändighet för säker vård. Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk är allvarligt oroade över hälso- och sjukvårdens och omsorgens brist på specialistsjuksköterskor.
  Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven
 • Familjefokuserad omvårdnad

  6 mars 2015
  I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa om vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom.
  Familjefokuserad omvårdnad
  Omslag SSF om... Familjefokuserad omvårdnad
 • Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

  14 januari 2015
  Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.
  Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård
  Omslag till kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård
 • Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  18 september 2014
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.
  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
  Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
 • Nationellt fackspråk och terminologier

  18 september 2014
  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och med sådan kvalitet att den bidrar till en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov.
  Nationellt fackspråk och terminologier
  Bild på omslag SSF om... Nationellt fackspråk och terminologier
 • Om adekvat bedömning av kroppstemperatur

  18 september 2014
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för för adekvat bedömning av kroppstemperatur. Bedömningen av kroppstemperatur har stor betydelse för i klinisk praxis för beslut om omvårdnad, medicinsk diagnos, behandling och laboratorietester.
  Om adekvat bedömning av kroppstemperatur
  Bild på omslag Re-Aktion för adekvat bedömning av kroppstemperatur
 • Om att att minska risken för sömnstörningar

  18 september 2014
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för sömnstörningar. Sömn är ett grundläggande fysiologiskt behov hos människan. Sömnen påverkar både vår livskvalitet, vårt psykiska och fysiska välmående, hur vi fungerar dagtid samt vår förmåga att hantera stressorer i vardagen.
  Om att att minska risken för sömnstörningar
  Bild på omslag Re-Aktion för att minska risken för sömnstörningar
 • Om läkemedelshantering

  18 september 2014
  Läkemedelshantering är en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor. Sjuksköterskor tar emot ordination, iordningställer och administrerar läkemedel till patienter samt utvärderar läkemedlets effekter och eventuella bieffekter.
  Om läkemedelshantering
  Bild på omslag Re-Aktion om läkemedelsahantering
 • Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  16 juni 2014
  Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.
  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården
  Omlagsillustration med kugghjul
 • Satsa på specialistsjuksköterskan

  12 juni 2014
  Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv.
  Satsa på specialistsjuksköterskan
  Fotografi: ambulanssjuksköterska springer med patient i sjukhussäng
 • Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  3 februari 2014
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
  Bild på sjuksköterska

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Kalendarium

Omvårdnads- magasinet

Föreningens medlemstidning Omvårdnadsmagasinet sprider resultat från forskning och utveckling till sjuksköterskor.

Omvårdnadsmagasinet
Omslagsillustration Omvårdnadmagasinet nr 3, 2015

Webbutik

I Svensk sjuksköterskeförenings webbutik kan du beställa våra publikationer som på olika sätt berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Här kan du beställa våra publikationer och profilprodukter.
Bild på publikationser som finns i Svensk sjuksköterskeförenings webbutik

Dialogduken - för reflektion om etik

Dialogduken är reviderad. Vi har lyssnat till förbättringsförslag och gjort den ännu bättre och mer användarvänlig.

Dialogduken
Bild på Dialogduken och det som medföljer i paketet, publikationerna ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och Värdegrund för omvårdnad.

Filmer om god och säker vård

Tre filmer som lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad.

Se filmerna om god och säker vård
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.

Ge en gåva via sms

Nu tar vi emot gåvor till Girl Child Education Fund via sms. Fonden stödjer skolgången för döttrar till sjuksköterskor som avlidit i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Sjuksköterskornas etiska kod

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik.

Etiska koden för sjuksköterskor
Del av omslaget till Sjuksköterskornas etiska kod

Värdegrund för omvårdnad

Värdegrund för omvårdnad beskriver centrala värden av betydelse för omvårdnad.

Värdegrund för omvårdnad
Bild på hjärta från Värdegrund för omvårdnad