Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Sjuksköterskedagarna 2016

Den 22-23 november 2016 äger Sjuksköterskedagarna rum i Stockholm. Temat för tvådagarskonferensen är "Kvalitet i omvårdnad – sjuksköterskans ansvar".

Sjuksköterskedagarna 2016
Flyer för Sjuksköterskedagarna 2016

VFU-konferens 2016

Temat för årets VFU-konferens är "Dagens student – morgondagens kollega. Kunskap – verktyg – professionellt förhållningssätt". Konferensen äger rum på Kistamässan i Stockholm den 25-26 oktober

Mer VFU-konferensen i Stockholm
Logotyp VFU-konferensen 2016 med temat Dagens student - morgondagens kollega

The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research

Nu är det dags att anmäla sig till The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research som äger rum i Malmö den 4-5 juli 2017.

Anmäl dig till konferensen
Bild från Malmö med Turning torso

Allas rätt till vård

Idag när nästan 60 miljoner människor är på flykt sätts humanism och mänskliga rättigheter på prov. I Sverige har vuxna personer som är asylsökande eller papperslösa enligt lag rätt till ”vård som inte kan anstå”. Denna lag är betydelsefull men otillräcklig.

Ledaren i senaste numret av Omvårdnadsmagasinet
Bild på senaste numret av Omvårdnadsmagasinet

Filmer om Magnetmodellen

Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammade Intenationella sjuksköterskedagen den 12 maj med tre nya filmer om Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen.

Se filmerna om Magnetmodellen
Cajsa-Stina Engblom och Anna Lena Brantberg.

Effektiv vård tar tillvara professionernas kompetens

Svensk sjuksköterskeförening remissvar på regeringens utredning Effektiv vård innehåller både ris och ros.

Läs remissavret Effektiv vård
Flera professioner. Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen Södersjukhuset

Bidra till hälsa

För dig som vill arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tillsammans med kunniga och erfarna sjuksköterskor hälsofrämjande tagit fram utbildnings- och inspirationsmaterial.

Inspiration till att arbeta med levnadsvanor
Omslag broschyr Bidra till hälsa

Publikationer

 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  30 augusti 2016
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  25 augusti 2016
  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.
  Omvårdnad - forskning och framtid
 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  23 augusti 2016
  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.
  Säker vård
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  23 augusti 2016
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.
  Värdegrund för omvårdnad
 • Omslag Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, EMI

  Skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats

  18 april 2016
  Kompetensbeskrivningen är ett stöd för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, vårdgivare och lärosäten genom att förtydliga värdet, behovet och kompetensen av skolsköterska inom EMI.
  Skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 3, 2016

Webbutik

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Till webbutiken
Bild på publikationser som finns i Svensk sjuksköterskeförenings webbutik

Fritidsstugor i Huså

I den unika lilla fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar rekreation och vila i oslagbart vacker, fjällnära natur, full av spännande upplevelser året runt.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund