Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

Diskussion om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar för omvårdnad inom intensivvården. Samtal kring utvärdering och lärdomar från perioder av hög arbetsbelastning och begränsade resurser

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.