Dialogduken

Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad.

Vad behöver man?

En Dialogduk (A1), instruktioner (A4), samt post-it-lappar och pennor. Man behöver också kännedom om innehållet i Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Dialogduken och broschyrerna beställs från Svensk sjuksköterskeförenings webbutiklänk till annan webbplats.

Hur gör man?

Dialogduken kan användas på många olika sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov och praktiska möjligheter. Grundidén är att man arbetar i grupper om 4–6 personer där deltagarna tar gemensamt ansvar för dialog och reflektion.

Gruppen kan under arbetets gång skriva, rita och fästa post-it-lappar på Dialogduken. Metoden, att sitta tillsammans runt duken och reflektera kring frågor skapar goda möjligheter till dialog i gruppen.

Dialog är den klassiska formen för ett tydligt och lyhört utbyte av erfarenheter och idéer. Samtalet i form av dialog blir utforskande, lärande och kreativt genom att man öppet, lyhört och aktivt lyssnar till varandra. Resultatet är beroende av allas aktiva deltagande.

Hur lång tid tar det?

Dialogduken kan till exempel användas för diskussioner under en temadag, då flera grupper arbetar parallellt med varsin duk, eller vid kortare sammankomster där en fråga i taget diskuteras, då kan cirka 1,5 timmar vara en rimlig tid att avsätta. Om hela Dialogduken används vid ett tillfälle, exempelvis på en temadag, är det bra att sätta av ordentligt med tid, minst 3–4 timmar för att hinna arbeta igenom duken ordentligt.

Dialogduken är framtagen av Sjuksköterskornas etiska råd.

Dela med dig av dina erfarenheter

Svensk sjuksköterskeförening är verkligen intresserad av hur dialogduken används i praktiken. Skicka in din berättelse. Det behöver inte vara en omfattande redogörelse. Utan något du vill dela med dig till andra av.

Du kan till exempel beskriva hur många ni var, på vilken slags arbetsplats du arbetar, spontana tankar från gruppen när ni började med Dialogduken. Vad som fungerade bra för er och förbättringsförslag. Hur ni planerar att arbeta vidare med etik och värdefrågor hos er eller något helt annat som du vill förmedla.

Beställ Dialogduken i vår webbutiklänk till annan webbplats

Filmen om Dialogduken kan du se härlänk till annan webbplats

Relaterad information

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Berattelser till dialogduken.pdf 72.8 kB 2020-06-12 09.59
Dialogduk 2016.jpg 6.4 MB 2020-08-27 10.01
Instruktioner till dialogduken.pdf 563.1 kB 2020-06-12 09.59

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.