Nätverket Sömn och Hälsa

Nätverket är sedan hösten 2018 en samarbetsparter till Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. Här bedrivs bland annat forskningsprojektet Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar Under våren 2019 kommer vi att starta en digital tidskrift ”Sömn och Hälsa” via Kristianstad University Press, med utgivning två gånger per år. Mer information kommer inom kort. Har du artikelförslag och /eller vill engagera dig i redaktionen är du välkommen att höra av dig till somnhalsa@hkr.se Nätverket Sömn och Hälsa finns på Facebook, gå med du också! Klicka på textrutan så kommer du till Facebook

Nätverket Sömn och Hälsa

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2019