Nätverket Sömn och Hälsa

Nätverket är sedan hösten 2018 en samarbetsparter till Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. Här bedrivs bland annat forskningsprojektet Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar Har du artikelförslag och /eller vill engagera dig i redaktionen är du välkommen att höra av dig till somnhalsa@hkr.se Nätverket Sömn och Hälsa finns på Facebook, gå med du också! Klicka på textrutan så kommer du till Facebook

Nätverket Sömn och Hälsa

Tidskriften Sömn och Hälsa

Tidskriften Sömn och Hälsa ges ut av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa. Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access via databasen Diva. Redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa Pernilla Garmy, docent, biträdande professor, Högskolan Kristianstad. Barnsjuksköterska. Ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening.

Tidskriften Sömn och Hälsa

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 6, 2019