Lagbok och stetoskop

Vad är Forensisk omvårdnad?

Forensisk omvårdnad innebär att sjuksköterskans kompetens möter rättsväsendets. Det berör hälso- och sjukvårdspersonal som i sitt arbete möter våldsutsatta personer, gärningsmän och deras närstående.

Vad är Forensisk omvårdnad?

Följ oss

Om nätverket

Vi är ett ideellt nätverk som arbetar för att sprida kunskap och främja utvecklingen av forensisk omvårdnad i Sverige.

Om nätverket

Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenskt Nätverk för Forensisk Omvårdnad?

Bli medlem