Akutsjukvård

Stöd sjuksköterskans roll inom den moderna akutsjukvården - bli medlem!

Om du är sjuksköterska och arbetar inom det intrahospitala akutvårdskontextet alternativt har ett stort intresse och engagemang för akutsjukvård så är SENA föreningen för dig!

Medlemsanmälan

EUSEN

Nu finns möjlighet att skicka in intressanta poster eller abstrakt för publikation i EUSENs Newsletter. EUSENs Newsletter är inte en vetenskaplig tidskrift utan ett nyhetsbrev med fokus på spridning av internationell evidens-baserad vård och innovativt tänkande i kontextet. Detta innebär att man gärna får inkomma med en beskrivning av ett framtida projekt eller något annat intressant som pågår i den egna verksamheten. Skicka till: liselotte.bjork@sll.se

EUSENS logga

Omvårdnad.se

Vår kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"