Akutsjukvård

Konferens: Akutsjuksköterskedagarna 2018!

Konferens: Akutsjuksköterskedagarna 2018!

SENA stipendium

SENA stipendium

Kallelse till nätverksträff Örebro 5 december 2017

Kallelse till nätverksträff Örebro 5 december 2017

Äntligen färdig! Reviderad kompetensbeskrivning!

Äntligen färdig! Reviderad kompetensbeskrivning!
Nya kompetensbeskrivningen

Kallelse till nätverksträff Linköping 2 juni 2017

Kallelse till nätverksträff Linköping 2 juni 2017

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet

SENA styrelse 2016-17

SENA styrelse 2016-17

Traumautredningen SÄKER TRAUMA

Traumautredningen SÄKER TRAUMA

Stöd sjuksköterskans roll inom den moderna akutsjukvården - bli medlem!

Om du är sjuksköterska och arbetar inom det intrahospitala akutvårdskontextet alternativt har ett stort intresse och engagemang för akutsjukvård så är SENA föreningen för dig!

Medlemsanmälan

Medlemsblad

SENAs nya medlemsblad "Akutsjuksköterska"!! Sätt gärna upp på din arbetsplats!

Medlemsblad

Årskrönika 2014

Årskrönika 2014

EuSEN årsmöte 2014

Liselotte Björk, SENAs representant på den internationella scenen, rapporterar från EuSENs årsmöte 2014

EuSEN årsmöte 2014

Replik UKÄ & SSF

Med anledning av Universitetskanslerämbetets (UKÄ) nationella utvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningarna och Svensk Sjuksköterskeförenings (SSF) påföljande yttrande 22/10-2014 önskar Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (SENA) lämna följande kommentar

Replik UKÄ & SSF

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård

Om SENA
Alt text

Debattinlägg

Viktig studie gällande sjuksköterskors arbetsförhållanden!

Debattinlägg

EUSEN

Nu finns möjlighet att skicka in intressanta poster eller abstrakt för publikation i EUSENs Newsletter. EUSENs Newsletter är inte en vetenskaplig tidskrift utan ett nyhetsbrev med fokus på spridning av internationell evidens-baserad vård och innovativt tänkande i kontextet. Detta innebär att man gärna får inkomma med en beskrivning av ett framtida projekt eller något annat intressant som pågår i den egna verksamheten. Skicka till: liselotte.bjork@sll.se

EUSENS logga

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Medlemsanmälan

Medlemsanmälan
Skylt Akutmottagning