Forsknings- och utvecklingsstipendium

Vi har ett stipendium som delas ut i samarbete med Karo Pharma på 15000kr för sjuksköterskor som är medlemmar i Sveriges sjuksköterskor inom området smärta (SSOS):

  • Forsknings/utvecklingsstipendium som delas ut varje år. Stipendiet ska möjliggöra forsknings- och utvecklingsprojekt i omvårdnad inom området smärta. I ansökan bör ingå en kort presentation av dig själv, aktuellt projekt samt på vilket sätt du avser att använda pengarna.
  • Ansökningshandlingarna kan laddas ner här; ANSÖKAN Pdf, 102.7 kB. (Pdf, 102.7 kB)

Stipendiet kommer att delas ut i samband med den årliga Nationella Smärtkonferensen.

Ansökan skrivs under, scannas in och mejlas senast 1 februari till
Carina Lindblad, vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

alternativt postas till

Carina Lindblad, c/o SSOS

Lidnersplan 2, lght 1601

112 53 Stockholm

Här kan du ta del av hur föreningen hanterar dina personuppgifter vid stipendieansökan Pdf, 55.1 kB. (Pdf, 55.1 kB)

Senast publicerad: