SFSD´s omvårdnadsstipendium

För projekt eller fortbildning inom diabetesvården

Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård utlyser stipendium för projekt eller fortbildning inom diabetesvård. Stipendiet är avsett att delas ut till en eller flera medlemmar för enskilt projekt eller fortbildning inom diabetesvård.

Beträffande ansökan för projekt gäller följande:

 • Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av det tänkta eller genomförda projektet och skrivs på max fyra A4-sidor.
 • Ansökan ska innehålla: bakgrund, syfte, metod/tillvägagångsätt, tidsplan, betydelse, kostnadsbeskrivning samt referenser
 • Uppgifter om ansvarig diabetessjuksköterska samt annan personal i teamet ska anges.

Beträffande fortbildning gäller följande:

 • Stipendiet kan inte användas till högskoleutbildning.
 • Beskrivning av vilken konferens som stipendiet ska användas till.

Övrig information:

 • Stipendiat måste ha varit medlem i SFSD i minst tre år.
 • De som ansöker om stipendium ska i form av en poster presentera sin ansökan vid Diabetesforum den 1-3 december, Diabetesforum, Göteborg. Anvisningar för poster presenteras nedan:
  Posters sättes upp på konferensens första dag. Nålar för uppsättning kommer finnas tillgängliga vid posterområdet. Din poster får ha maxstorlek bredd 80 cm och höjd 120 cm.
  Posters som inte avlägsnats efter konferensen returneras inte senare. Arrangörerna för Diabetesforum är inte ansvariga för posters eventuella försvinnande eller skador.

Stipendiet utdelas genom beslut av en stipendiekommitté inom styrelsen för SFSD. Ansökan ska vara registrerad senast den 14 november 2021

För mer information kontakta Janeth Leksell på mail: jle@du.se

Relaterad information

Bedömningsmall för SFSD´s omvårdnadsstipendium Pdf, 48.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 48.3 kB)

Senast publicerad: