Pedagogikstipendium

För att stimulera till nya pedagogiska grepp inom Diabetesvården utlyser Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård i samarbete med Lilly, ett pedagogiskt stipendium.

Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård utlyser stipendium för pedagogiskt projekt eller fortbildning inom diabetesvård. Stipendiet är avsett att delas ut till en eller flera medlemmar för enskilt projekt eller fortbildning inom diabetesvård. Patienter med diabetes fattar dagligen beslut om hanteringen av sin sjukdom. I syfte att stödja och motivera patientens egen förmåga att ta ansvar för sin sjukdom och sina beslut, har olika modeller för patientutbildning utvecklats och utvärderats. Vårdteamets pedagogiska kompetens är därför viktigt att uppmärksamma.

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av hur enheten arbetar med att utveckla och utvärdera pedagogiska idéer eller patientutbildning på max fyra A4 sidor.
  • Ansökan ska innehålla: bakgrund, syfte, metod/tillvägagångsätt, tidsplan, betydelse, kostnadsbeskrivning samt referenser

Övrig information:

  • Berättigad att söka är en eller flera diabetessjuksköterskor som arbetar inom diabetesvården (primärvård, sjukhus, barn, kommun och vårdutbildningar). Minst en av de sökande måste vara medlem i SFSD.
  • De som ansöker om stipendium ska i form av en poster presentera sin ansökan vid Diabetesforum den 1-3 december, Diabetesforum, Göteborg. Anvisningar för poster presenteras nedan:
    Posters sättes upp på konferensens första dag. Nålar för uppsättning kommer finnas tillgängliga vid posterområdet. Din poster får ha maxstorlek bredd 80 cm och höjd 120 cm.
    Posters som inte avlägsnats efter konferensen returneras inte senare. Arrangörerna för Diabetesforum är inte ansvariga för posters eventuella försvinnande eller skador.

Stipendiet utdelas genom beslut av en stipendiekommitté inom styrelsen för SFSD. Ansökan ska vara registrerad senast den 14 november 2021

Följ instruktionerna och bifoga ditt abstrakt i ett svarsmail till: jle@du.se

För information är du välkommen att kontakta Janeth Leksell på mail:
jle@du.se

Relaterad information

Bedömningsmall för pedagogikstipendium Pdf, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 49.4 kB)

Senast publicerad: