Forskningsstipendium

Forskningsstipendiet syftar till att bidra till forskning inom palliativ vård.

Stipendiet är ett engångsbelopp á 20 000 som delas ut till en eller delas mellan flera sjuksköterskor och kan sökas av medlem i SFPO sedan minst ett år. Ansökningsblankett skickas utskriven och ifylld samt skannad till petra@tegmans.com

Alternativt via post till:

Petra Tegman
c/o Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm

Utdelning av stipendiet sker vid SFPO utbildningsdagar alternativt via post i händelse av att utbildning ej arrangeras i närtid. Sista ansökningsdatum är 31 december årligen. Beslut fattas av styrelsen för SFPO i samråd med representanter från forskande sjuksköterskor. Önskemål finns om att stipendiat sprider forskningsresultatet till våra medlemmar via utbildningsdagar eller liknande.

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen SFPO!

Ansökan till forskningsstipendiet Pdf, 302.5 kB. (Pdf, 302.5 kB)

Senast publicerad: