Forskningsstipendium

Forskningsstipendiet delas ut en gång per år till en eller flera sjuksköterskor för att bidra till forskning inom palliativ omvårdnad. Stipendiet kan sökas av person som sedan minst ett år är
medlem i SFPO.

Utdelning av stipendierna sker vid SFPO utbildningsdagar alternativt via post i händelse av att utbildning ej arrangeras i närtid.
Stipendiater skall inkomma med rapport som kan komma att användas med syfte att sprida kunskap. Beslut fattas av styrelsen för SFPO i samråd med representanter från
forskande sjuksköterskor.

Senast 31/12 årligen önskar vi ha din ansökan som skickas till:
E-post: palliativ@telia.com
Alternativt:
Post: SFPO c/o Christine Karlsson
Torggatan 13
231 97 Klagstorp

Ansökan Pdf, 84.8 kB. (Pdf, 84.8 kB)

Senast publicerad: