Studentstipendium 2021

Sårsjuksköterskor i Sverige utlyser stipendier för studenter
som utbildar sig till sjuksköterska att delta på SSiS konferens
i Gävle 20-21 oktober 2021.
Stipendiet innefattar konferensavgift, logi och resa.

Förutsättningar:
Studentmedlemskap i Svensk sjuksköterskeförening, se länk
www.swenurse.se/medlem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i alla önskade uppgifter och en
motivering till varför du vill delta på konferensen samt hur
kunskapen från konferensen kan komma andra till gagn.
Motiveringen ska omfatta max 350 ord.
Sista ansökningsdatum 2021-08-15. Ansökningarna bedöms och
väljs ut av SSiS stipendiegrupp. Endast de som tilldelas
stipendium meddelas via e-postadress. Stipendiaternas namn
kommer att presenteras på SSiS hemsida senast 2021-09-01.
Beslutet kan inte överklagas. Stipendium som ej tas ut till
innevarande års konferens förfaller.

Ansökningsformulär Word, 87.7 kB. (Word, 87.7 kB)
Skicka ansökan via mail till stipendium.ssis@gmail.com, begär
läskvitto och skriv i rubrikfältet ”Ansökan till SSiS-konferens
2021, student”. stext

Observera att de stipendiater som fick beviljad ansökan redan till 2020 har kvar sin plats.

Publiceringsdatum: