Katalog över sårbehandlingsprodukter

Ett verktyg för vårdpersonal vid sårbehandling

Boken Sårbehandling 2021/2022 är en katalog över produkter och hjälpmedel inom sårbehandling på den svenska marknaden.

FÖRFATTARE

Sårbehandling 2021/2022 har sammanställts av Eila Sterner, med dr, leg. sjuksköterska, kvalitets- och avvikelsesamordnare vid Medicinsk enhet Trauma, akutkirurgi och ortopedi, Karolinska universitetssjukhuset. Universitetsadjunkt vid sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet.

Ett avsnitt om sårrelaterad smärta är skrivet av Susanne Dufva, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård vid Sårcentrum, Södersjukhuset. Universitetsadjunkt vid sektionen for omvårdnad, Karolinska Institutet.


Publiceringsdatum: