EPUAP

European Pressure Ulcer Advisory Panel

EPUAP är en ideell förening som leds av en styrelse med cirka 25
ledamöter från olika länder i Europa där Norden. Föreningens främsta syfte är skapa goda förutsättningar för prevention
och behandling för patienter som har eller löper risk att få trycksår, främst genom forskning och utbildning. Föreningen strävar också efter att öka medvetenheten hos regeringar i Europa om förekomsten och kostnader av
trycksår. Ett exempel på det sistnämnda är ”Stop Pressure Ulcer Day ”-initiativet som fortsätter att växa och väcka mer och mer uppmärksamhet.

 

Publiceringsdatum: 2020-05-20