Dokument

Dokument och riktlinjer inom sårbehandling inom ämnesområdet sår.

Antiseptiska preparat vid sårbehandling

"Antiseptiska preparat vid sårbehandling" och "Antiseptiska eller antibiotika vid svårläkta sår".

Dokumentet har tillkommit som ett försök att klargöra problematiken kring sår med kraftig biobörda/sårinfektion. Det är tänkt som ett kunskapsunderlag för vård och omsorg och i samband med upphandlingsdiskussioner. Utarbetat av Christina Lindholm april 2013 med bistånd från Swedish Medtech.

Här kan du läsa dokumentet Länk till annan webbplats. (pdf, 244.2 kB)

Bedömningsinstrument vid maligna tumörsår

Här kan du läsa dokumentet Länk till annan webbplats. (pdf, 252.3 kB)

Vårdprogram maligna tumörsår Länk till annan webbplats. (pdf, 723.3 kB)

SCALE, Skin Changes at Life's End

Final Consensus Statement. Health care organizations need to ensure the provision of resources that enable health care professionals to identify and care for SCALE while maintaining the dignity of the patient, family and circle of care to the end of life.

Läs dokumentet här Länk till annan webbplats. (pdf, 687.3 kB)


Senast publicerad: