Verksamhetsberättelse

Pandemin synliggjorde tydligt de problem som idag finns inom vården av äldre och personer med demenssjukdom, och frågan om äldrevården lyftes till ytan.

Riksföreningen medverkade under 2020 i olika forum för att betona vikten av sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans särskilda kunskap inom vården och omvårdnaden av äldre och personer med demenssjukdom, både för en god och säker vård och för kvalitetssäkring och utveckling av vård och omvårdnad. Bland annat har Riksföreningen intervjuats av coronakommissionen.

Riksföreningens syfte har varit att bidra med viktig kunskap samt att nyansera den tidvis hårda debatt som berörde många medlemmar, när uppgifter om missförhållanden i äldres covid-vård fyllde olika medier. Pandemin har fört med sig mycket lidande, men också satt ljuset på äldrevården. Riksföreningen strävar efter att hålla dialogen levande så att inte äldrefrågorna tappas när pandemin är över.

Läs Riksföreningens verksamhetsberättelse för 2020 Pdf, 173.5 kB. (Pdf, 173.5 kB)

Senast publicerad: