Helena Johansson

Helena Johansson

Styrelseledamot, ansvarig för marknadsföring och annons.
Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska, demenssjuksköterska i Strömstads Kommun.

E-post Helena Johansson
Telnr: 076-9495198

Arbetar sedan 1 januari 2019 som demenssjuksköterska i Strömstads kommun.

Har varit sjuksköterska sedan 1989 och de första 10 åren arbetade jag främst inom kirurgi och medicin, för att därefter arbeta ca 10 år inom den kommunala hemsjukvården med olika uppdrag och som vik. MAS ett år.

Under 2012-2013 arbetade jag som projektledare på regionkansliet HSA i Göteborg med uppdraget att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Västra Götaland och efter det arbetade jag fem år som avdelningsledare på en korttidsavdelning i Haldens kommun i Norge.

Mitt uppdrag i Riksföreningen ger mig/styrelsen en möjlighet att vara med att påverka utvecklingen inom äldrevården och vården av personer med demenssjukdomar, dels genom att delta i arbetsgrupper nationellt, svara på olika remisser mm.

En viktig del är att arbeta med att öka kunskapen om sjuksköterskors profession och vad specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor kan bidra med för att förbättra och utveckla vården och omsorgen av våra äldre.

Senast publicerad: