Ellenor Sörqvist

Ellenor Sörqvist

Styrelseledamot
Leg.sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, distriktsköterska.

E-post Ellenor Sörqvist

Arbetar idag som äldresköterska på vårdcentralen Läkarhuset, Lysekil. Riksföreningens arbete är viktigt för att stärka sjuksköterskans roll inom äldrevården och att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet kring den äldre personen. En annan viktig roll som sjuksköterskor har är att stödja personalen i deras omvårdnadsarbete. Riksföreningen är en viktig remissinstans för att belyser äldrefrågor.

Senast publicerad: