Äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Idag överlämnades utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner över till socialminister Lena Hallengren. Riksföreningen har medverkat som referens i utredningen och ser nu fram mot att dyka ner i slutbetänkandet!

Bakgrund: Regeringens särskilda utredare Olivia Wigzell har haft ett uppdrag att bland annat föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen, samt överväga och vid behov lämna förslag för att stärka den medicinska kompetensen i kommuner. Riksföreningen har medverkat i utredningens referensgrupp med företrädare för professioner. I detta uppdrag för Riksföreningen bland annat fram vikten av hög omvårdnadskompetens och en jämlik vård och omvårdnad för alla äldre. Arbetet beskrivs på utredningens hemsida: S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: