Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Stipendium

Nu är det dags att nominera en kollega till Riksföreningens stipendium.

Säkert finns det någon kollega i din närhet som bidragit till att utveckla patientsäkerheten och/eller rollen som MAS/MAR lite extra under 2020.
Med stipendiet vill vi uppmärksamma utveckling, goda förebilder, nyskapande och kvalitetsförbättrande initiativ, inom vårat område.

Stipendiet är på 10 000 kr + ett kortare föredrag på nästa års kompetensdagar

Skicka din nominering till ordförande
kerstin.carlsson@savsjo.se senast 20/4