Om IFIS

Föreningen bildades 1983 och är en rikstäckande intresseförening för sjuksköterskor med intresse för infektionssjukvård. Föreningens syfte är att verka för ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landets infektionskliniker, samt att ge medlemmarna en fördjupad utbildning inom infektion och verka för utveckling inom infektionssjukvård.

Föreningen ska hålla minst ett medlemsmöte per år och har medlemmar från de flesta infektionskliniker i landet. Genom årsmötet och om du har intresse av styrelsearbete har du alla möjligheter att utforma och utveckla föreningen. Årsmötet hålls i maj i samband med studiedagarna.

IFIS styrelse planerar studiedagarna tillsammans med arrangerande klinik samt i samarbete med SILF och Mikrobiologerna.

Medlemmar kan när föreningens ekonomi tillåter söka stipendium. Årlig summa till förfogande är 10 000 kr fördelat på en eller flera personer. Tanken är att stipendiet ska främja infektionssjukvården. Du kan t.ex. söka för litteratur, resor, projekt, mm. Stipendiet delas ut 1 gång per år. Stipendieansökningar ska vara ordförande tillhanda senast 31/10 året innan det utfaller. För att kunna söka måste du vara medlem det år du söker och det år stipendiet utfaller.

Organisationsnummer: 866601-0684

Pg nummer: 479 51 40-5

Senast publicerad: