Riktlinjer för godkännande

Riktlinjer för godkännande av handledare i omvårdnad är ett styrdokument för godkännande av handledare och utgör även en rekommendation till landets högskolor/universitet, vid utformning av ledarutbildning för handledning i omvårdnad.

Syftet med riktlinjer för godkännande av handledare i Handledning i Omvårdnad är att säkerställa att sjuksköterskor som verkar som handledare i omvårdnad har kompetens att ge en handledning som utgår från och är samstämmig med sjuksköterskeprofessionens etiska koder och kunskapsgrund.

Här Pdf, 118 kB. (Pdf, 118 kB) finns riktlinjerna i sin helhet.

Senast publicerad: