Ansökan om godkännande

Ansökan Godkännandekommittén har numera beslutande möte en gång om året.

Ansökan skall vara Svensk Sjuksköterskeförening/Godkännandekommittén tillhanda 1 september varje år.

SSF/HiO Godkännandekommittén adress:

Baldersgatan 1

114 27 Stockholm

Ansökan om Godkännande som omvårdnadshandledare görs på särskild blankett Pdf, 53.4 kB. (Pdf, 53.4 kB), som du kan ladda ner till din dator för att skriva ut. Den går inte att fylla blanketten digitalt.

För att din ansökan skall behandlas uttas en avgift som för medlem i SSF och HiO är 600 kr och för icke-medlem är 1000 kr. Avgiften betalas in på Bankgiro 209-0694, märk inbetalningen med "Godkännande" och ditt namn.

OBS! SE MENYRAD OVAN!

Senast publicerad: