Posters

Tag chansen - gör en poster! Om du deltar med Poster på ASTA dagarna betalar du endast halva deltagaravgiften. Kolla om ditt landsting eller region har speciell policy om poster eller speciell mall som de kanske vill du ska använda - annars hittar du tips på hur du kan göra en poster nedan.

Eftersom det inte är riktigt klart ännu hur upplägget på ASTA-dagarna blir 2021 så ber vi dig avvakta med anmälan tillsvidare.

Posteranmälan Word, 26.7 kB. (Word, 26.7 kB)

Att göra en poster Pdf, 128.3 kB. (Pdf, 128.3 kB)

Skicka din posteransökan till: therese.sterner@med.lu.se

 

Senast publicerad: