Uppdaterat spirometridokument från ERS

ERS har hösten 2019 kommit med en artikel med uppdaterade rekommendationer, bl.a. lyfts hygienaspekten upp samt finns lite nyheter kring kontraindikationer. Läs mer:

spirometri

Publiceringsdatum: