Nationella riktlinjer för spirometri och nebulisering

Nu har de natonella riktlinjerna som vi väntat på kommit!

Nationellt ProgramOmråde (NPO) Lung- och allergisjukdomar och Nationell ArbetsGrupp (NAG) Vårdhygien har efter att ha granskat forskning och litteratur, tagit fram följande dokument:

Rekommendationer för spirometri och nebulisering Pdf, 203.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: