Covid-19 - astma, allergi och KOL

Dessa tider med ett nytt, okänt och mycket smittsamt virus ger oss många frågeställningar - hur gör vi med våra mottagningar? Hur ska vi akutbehandla?

Tyvärr nås vi av motstridig information och det finns inte alltid entydig evidens. Våra regionala riktlinjer och förutsättningar kan också se olika ut.

Nationella riktlinjer från NPO Lung-allergi och NPO Vårdhygién beräknas komma under senhösten.

Lung-allergivården och covid-19 Pdf, 497.9 kB. (Pdf, 497.9 kB)

 coronavirus

Publiceringsdatum: