Allergilyftet

Med utgångspunkt i Finlands intressanta nationella allergiprogram presenteras aktuell kunskap om allergi och toleransutveckling. Konferensen kommer också behandla vilka möjligheter det finns att initiera ett program liknande det finska även i Sverige.

Konferensen riktar sig till den medicinska professionen, beslutsfattare inom vårdområdet samt till aktiva medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

Datum för event: -

Plats: Digitalt

Publicerad: