Anmälan för deltagare till SSiS konferens 2018

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Sårkonferensen i april 2018 i Borås. Dead-line för tidig var den 19/2. Sårsjuksköterskor i Sverige inbjuder till konferens under temat: Klarar vi oss utan antibiotika i sårbehandling? - Att förebygga och behandla sårinfektioner. Program, Workshopar och Inbjudan till konferens är publicerat samt länk med information om bokning av hotellrum i Borås, med rabatterat pris. - Klicka på texten vid bild ovan. Foto: Kristina Wetterdal

Länk till anmälningsblankett
Foto Kristina Wetterdal

Anmälan för utställare/företag till sårkonferensen

Välkommen som utställare på SSiS sårkonferens i Borås 2018. Praktisk information till er om konferensen samt Program och Workshopar finns på nedanstående länk. Varmt välkomna att anmäla er som utställare och för utställarrepresentant. Blanketter för anmälan till konferensen, samt länk med information om bokning av hotellrum i Borås, med rabatterat pris. Klicka på nedanstående länk. Foto Kristina Wetterdal

Information till utställare/företag, Sårkonferens 2018
Foto Kristina Wetterdal

ÅRSMÖTE 2018

Föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) kallar SSiS medlemmar till årsmöte. Tid: Torsdag 19 april 2018 kl 10:15. Plats: Quality Grand Hotel, Borås, Hallbergplatsen 2, Borås. SSiS:s valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda val av ordinarie ledamöter och suppleanter till SSiS:s styrelse samt revisoruppdrag. Valen äger rum vid årsmötet 19 april 2018. Valberedningen inbjuder SSiS medlemmar att nominera kandidater till uppdrag i SSiS. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 19 mars 2018. Information se länk nedan.

Länk dokument till Årsmötet 2018

Prevention och behandling av trycksår. 2018

Äntligen är Svenska översättningen på EPUAP evidensbaserade riktlinjer översatt. Dessa riktlinjer har tagits fram av National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Översättningen har gjorts i enlighet med de direktiv som satts av NPUAP, EPUAP och PPPIA. NPUAP, EPUAP eller PPPIA är dock inte ansvariga för att översättningen stämmer överens med originalet av denna kortversion av riktlinjen. Ny version efter en mindre justering 5/2-18.

Prevention och behandling av trycksår: Kortversion av riktlinje
EPUAP riktlinjer

SSiS Nyheter 2018

Vid styrelsemötet 5/2 2018 var det 468 betalande medlemmar. Missa inte att anmäla dig till intressanta Utbildningar, Konferenser och Seminarier under våren 2018. Stop Pressure Ulcers blir den 15 November 2018. OBS! EWMA 2019 i samarbete med SSiS i Göteborg den 5 – 7 JUNI, se Pufftext nedan. EWMA Journal October 2017 är tillgänglig online. The theme of this issue is “New Frontiers in Wound Management". Foto: Kristina Wetterdal

Länk till EWMA Journal
Regndroppar Kristina Wetterholm

EWMA 2018 9-11 May, Krakow, Poland

VISIT EUROPE’S LEADING CONFERENCE ON WOUND CARE. Theme: New Frontiers in Wound Management. Preliminary Programme. The programme features a mixture of new topics which are important to the European wound community in addition to topics that have been popular during previous EWMA conferences. The sessions deal with advancement of education and research in relation to epidemiology, pathology, diagnosis, prevention and management of wounds. www. EWMA2018.org

Prel. programme available here
Slottet Krakow

EWMA konferens i Sverige 5 – 7 juni 2019

INBJUDAN Det är ett stort nöje att tillkännage den 29.e Konferensen för EWMA 5-7 juni 2019 i Göteborg. Tema för EWMA konferensen är: Person-centred Wound Care. Who is in Charge of the Wound? Konferensen anordnas av EWMA i samarbete med SSiS. Vi ser fram emot att välkomna dig till Göteborg! Information se länk nedan.

EWMA 5-7 Juni 2019 i Göteborg
Göteborg EWMA foto

Tidskrift för Sårsjuksköterskor

År 2018 utkommer fyra medlemstidningar och ett konferensnummer. Nr 1 Tema: "Fotsår vid diabetes." utgavs i början av mars. Stort konferens nummer utges i början av april. Medlem i SSiS erhåller Sårmagasinet utan extra kostnad (se Medlemsansökan). Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften a' 250 kr för en helårsprenumeration. PÅ BEGÄRAN finns nu "Silverförband som en del av behandlingsstrategin inom sårbehandling" att ladda ner via länk.

Länk till SårMAGASINET
Sårmagasinet

EPUAP FOCUS MEETING 21-23/5 Finland

4th EPUAP FOCUS MEETING. The Pressure Ulcers in Critically Ill Paediatric and Adult Populations: Science and Practice United. 21 – 23 May 2018 Turku University Hospital, Turku, Finland. The focus meeting is intended to create a space for in-depth discussions about special topics, to identify knowledge and technological gaps, as well as clinical needs in the pressure ulcer field, and to establish a platform for discussion for academia and industry.

Information om konferens
Turku

Nytt! Nollvision Trycksår

Ett kort för fickan - Nollvision Trycksår. Här kan du ladda ned SSiS nya trycksårskort - Nollvision Trycksår. Kortet är ursprungligen framtaget på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås, men SSiS har med SÄS godkännande modifierat det något och får publicera det här. För den som vill trycka upp egna kort, ladda ned Pdf-filerna (fram- och baksida) och lämna in på tryckeri. Lämpligen trycks kortet upp i plastat papper så att det håller sig en tid i arbetsfickan. Kortet är tänkt att vikas på mitten. Länk till Pdf-filer se nedan.

Nollvision Trycksår.
Logga

EPUAP 2018 12-14/9, Rome, Italy

Welcome to the 20th Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. It is a great pleasure to announce the 2018 Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. The conference will take place in Rome, Italy between 12 -14 September 2018. The conference theme is: Interdisciplinary teamwork and technological innovations: A winning approach to pressure ulcer management.

Länk för information om EPUAP konferens
EPUAP Rom

Följ oss

Bli SSiS medlem

För medlemskap – fyll i uppgifterna vid medlemsansökan och betala 200 kr till:  Plusgiro nummer 43 80 49 -9 eller bankgiro nummer 5767 - 6330.

Bli medlem

Kalender

Styrelsen

Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, är en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.

Styrelsen
SSiS Logga

Nationellt kvalitetsregister

Register för personer med svårläkta sår. I RiksSår registreras bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes. Registeruppgifterna utgör en databas för klinisk praktisk verksamhet, för kvalitetsförbättring och för patientnära forskning i ämnet sårläkning. För information kontakta registersekreterare: anna.davnert@rikssar.se

RiksSår
Logga RiksSår