På gång

Hösten är nu på gång. Glöm inte att prata med er chef om att ni vill delta i EWMA konferensen i Göteborg nästa år! Nu är det dags att börja förbereda abstrakt för presentation av sårstudier/projekt för muntlig presentation, elektronisk presentation eller pappers affisch (display). Inlämning av abstrakt öppnar oktober 2018. Ta en titt på Youtube länken om kommande aktiviteter vid konferensen i Göteborg. Ni glömmer väl inte att skicka in ansökan för Christina Lindholm stipendium. Läs mer under stipendium.

Länk till youtube EWMA konferensen 2019
Höst

EWMA konferens i Sverige 5 – 7 juni 2019

INBJUDAN Det är ett stort nöje att tillkännage den 29.e Konferensen för EWMA 5-7 juni 2019 i Göteborg. Tema för EWMA konferensen är: Person-centred Wound Care. Who is in Charge of the Wound? Konferensen anordnas av EWMA i samarbete med SSiS. Swedish Stream = The conference will feature a 2-day Swedish programme. Vi ser fram emot att välkomna dig till Göteborg! Information se länk nedan.

EWMA 5-7 Juni 2019 i Göteborg
Göteborg EWMA foto

STOP PRESSURE ULCER DAY 15/11 2018

One GOAL worldwide: STOP pressure ulcers! Host educational activities on prevention and treatment of pressure ulcers. Organise awareness raising events to share information about pressure ulcers. Reach out to your local community to inform them about pressure ulcers. Make policy makers aware about pressure ulcers. More information http://www.epuap.org/stop-pressure-ulcers/

Aktiviteter i Sverige klicka på länk
Logga Stop PU Day

Advanced Therapies in Wound Management

With this initiative EWMA will investigate the barriers and possibilities of advanced therapies in the next generation wound management. The primary deliverable is a document including an introduction to the available technologies based on cellular therapies, tissue engineering and tissue substitutes, which are all technologies associated with the clinical discipline of regenerative medicine. The document also describes new treatments based on physical therapies and the potential of sensors and software. The overall aims of the document are to: Provide health care professionals who are interested in investigating new treatment options with an neutral and exhaustive source of information. Provide a point of referral for future discussions and negotiations with health care providers and payers.

Länk till The EWMA document Advanced Therapies in Wound Management
Advanced Therapies in Wound Management

Stipendium 2018

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.

Swenurse doktorandstipendium
SWENURSE logga

GDPR, General Data Protection Regulation

Personuppgiftshanteringen på Sårsjuksköterskor i Sveriges hemsida sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blev svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Sårpodden

Du har väl inte missat att lyssna på Sårpodden. Finns på de flesta mediabibliotek där poddar finns. Du kan klicka på länken nedan så kan du lyssna via Soundcloud och Itunes.

Lyssna på Sårpodden
Sårpodden

SårMAGASINET Tidskrift för Sårsjuksköterskor

År 2018 utkommer fyra medlemstidningar och ett konferensnummer. Nummer 4 utges i oktober. Tema: Ovanliga sår, Mätinstrument i sår, diagnos. Medlem i SSiS erhåller Sårmagasinet utan extra kostnad (se Medlemsansökan). Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften a' 300 kr för en helårsprenumeration för sårintresserade personer som inte är medlemmar.

Länk till SårMAGASINET
Logga Sårmagasinet

Trycksårskort

Ett kort för fickan - Nollvision Trycksår. Här kan du ladda ned SSiS nya trycksårskort - Nollvision Trycksår. Kortet är ursprungligen framtaget på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås, men SSiS har med SÄS godkännande modifierat det något och får publicera det här. För den som vill trycka upp egna kort, ladda ned Pdf-filerna (fram- och baksida) och lämna in på tryckeri. Lämpligen trycks kortet upp i plastat papper så att det håller sig en tid i arbetsfickan. Kortet är tänkt att vikas på mitten. Länk till Pdf-filer se nedan.

Trycksårskort - Nollvision trycksår
Logga

Prevention och behandling av trycksår. 2018

Äntligen är Svenska översättningen på EPUAP evidensbaserade riktlinjer översatt. Dessa riktlinjer har tagits fram av National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Översättningen har gjorts i enlighet med de direktiv som satts av NPUAP, EPUAP och PPPIA. NPUAP, EPUAP eller PPPIA är dock inte ansvariga för att översättningen stämmer överens med originalet av denna kortversion av riktlinjen. Ny version efter en mindre justering 5/2-18.

Prevention och behandling av trycksår: Kortversion av riktlinje
EPUAP riktlinjer

WUWHS 8 - 12 Mars 2020

SCIENTIFIC TOPICS: Diabetic Foot, Pressure Ulcer, Leg Ulcer, Basic Science, Traumatic and Surgical Wounds, Tissue Enginnering, Ostomy and Skin Care, War Wounds, Controversies in wound care, Nutrition, Global Celebration, Burn - Scars and Keloids, Research, Health Economics, Lower Extremity, Atypical wounds

WUWHS 2020 POSTCARD[1266].pdf
Dubai

Sårpodden

Du har väl inte missat att lyssna på Sårpodden!

Lyssna på Sårpodden här
Sårpodden

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet

Bli SSiS medlem

För medlemskap – fyll i uppgifterna vid medlemsansökan och betala 200 kr till:  Plusgiro nummer 43 80 49 -9 eller bankgiro nummer 5767 - 6330.

Medlem

Kalender

Styrelsen

Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, är en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.

Styrelsen
SSiS Logga

Nationellt kvalitetsregister

Register för personer med svårläkta sår. I RiksSår registreras bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes. Registeruppgifterna utgör en databas för klinisk praktisk verksamhet, för kvalitetsförbättring och för patientnära forskning i ämnet sårläkning. För information kontakta registersekreterare: anna.davnert@rikssar.se

RiksSår
Logga RiksSår