Stop Pressure Ulcer Day 16 november 2017

One GOAL worldwide: STOP pressure ulcers! Host educational activities on prevention and treatment of pressure ulcers. Organise awareness raising events to share information about pressure ulcers. Reach out to your local community to inform them about pressure ulcers. Make policy makers aware about pressure ulcers. Download support material for free at: www.epuap.org. Infört 25/4-17

Flyer Stop PU Day 2017
Logga Stop PU Day

EWMA 2018 in Krakow, Polen

It is a great pleasure to announce the 28th conference of the European Wound Management Association, EWMA 2018. The conference theme is: New Frontiers in Wound Management. The EWMA 2018 conference will focus on the importance of improved and continued education of physicians, nurses, physical therapists and other healthcare professionals engaged in wound management. Infört 11/5-17/BE

http://www.ewma.org/
Slottet Krakow

Tidskrift för Sårsjuksköterskor

År 2017 utkommer fyra medlemstidningar och ett konferensnummer. Nr 1 och 2 Utgivna. Nr 3. Utges 4 juni Tema: "Sår på lika vilkor och Vård för hemlösa på Erstabacken vid Ersta sjukhus". Medlem i SSiS erhåller Sårmagasinet utan extra kostnad (se Medlemsansökan). Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften a' 250 kr för en helårsprenumeration. PÅ BEGÄRAN finns nu "Silverförband som en del av behandlingsstrategin inom sårbehandling" att ladda ner via länk. Uppdaterat 30/4-17.

Länk till SårMAGASINET
Sårmagasinet

EPUAP 2017

Welcome to the 19th Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. REGISTRATION IS NOW OPEN! The abstract submission deadline is 15 April 2017! It is a great pleasure to announce the 2017 Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. The conference will take place in Belfast, Northern Ireland between 20 -22 September 2017. The conference theme is: One Voice for Pressure Ulcer Prevention and Treatment Challenges and Opportunities for Practice, Research and Education. Uppdaterat 12/4-17

Information om konferensen
City Belfast

SSiS:s hemsida

Utbildningar/Konferenser är uppdaterad för år 2017. Avhandling: 2017 Friman, Anne. "Samverkan och lärande kring sårbehandling-erfarenheter från olika prefessionsperspektiv i primärvård och utbildning", se Länkar. Har du sett att SSiS har en Facebook sida? Hemsidan är öppen även för icke medlemmar. Vi vill nå ut med information och kunskap runt sår och sårbehandling så brett som möjligt till alla yrkesgrupper. NYHET: SÅRSMART, ny webbaserad sårutbildning producerat av STRAMA, Stockholm. Uppdaterat 20/3-17

Länk till Sårsmart
Sårsmart logga

Sårbehandling 2017/2018

SÅRBEHANDLING 2017/2018 - KATALOG ÖVER SÅRPRODUKTER. Detta är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Infört 11/1-17

Produktblad och beställning
Försättssida

PUCLAS3

PUCLAS3 är nu tillgänglig att bekanta sig med på EPUAP hemsida. PuCLAS3 is now available for free. Contact us to get your login details! PuCLAS3 brings a new, updated content, a new layout as well as a new logo. It includes 4 different modules. Infört 12/5-16

http://www.epuap.org/
Puclas3 logga

Följ oss

Bli SSiS medlem

För medlemskap – fyll i uppgifterna vid medlemsansökan och betala 200 kr till:  Plusgiro nummer 43 80 49 -9 eller bankgiro nummer 5767 - 6330. Infört 7/4-17

Bli medlem

Kalender

Styrelsen

Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, är en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.

Styrelsen
SSiS Logga

Nationellt kvalitetsregister

Register för personer med svårläkta sår. I RiksSår registreras bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes. Registeruppgifterna utgör en databas för klinisk praktisk verksamhet, för kvalitetsförbättring och för patientnära forskning i ämnet sårläkning. För information kontakta registersekreterare: kristina.nordin@rikssar.se

RiksSår
Logga RiksSår